Прочетено1259пъти

Шестдесет и третото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 3 май, петък, от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до общинските съветници, изпратена от Даниела Димова –Събева, за председател на ОбС съгласно уведомление № ОС -221/03.04.2019 г.
Първата точка е предприемане на спешни мерки за отстраняване на вредите, обезщетяване на пострадалите и анализ на отводнителната и канализационната инфраструктура на Северна индустриална зона.
Втората точка е даване на съгласие за утвърждаване на трасето, респективно сервитута – ограничено вещно право, на прекарване на разширение газопроводната инфраструктура на държавната фирма „Булгаргазтранс“, който минава и през територията на община Ловеч.
В този случай Шестдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 30 май /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.
Проекто-дневният ред включва точки като определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ през стопанската 2019/2020 г., както и отчети на дейността на селата Стефаново и Тепава. Заседания на комисиите са на 21 и 22 май, председателският съвет е на 16 май от 16,00 ч. Материалите се приемат до 16 май до обяд.

Сподели с:


Вашият коментар