На 18 април учениците от ХІ и ХІІ клас от СОУ „Георги Бенковски” град Тетевен  се обучиха за на основни знание по водоспасителния минимум след курс на БЧК. Старши спасителят г-н Стойко Бончев запозна учениците как и какво да правят в различните водоеми при къпане и плуване и при опасни ситуации, като усвоиха всички методи за спасяване на удавници.

В изпълнение на чл.4 и чл.5 от „Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи” от 1996 г. за общинските територии, в които се намират водни площи по чл. 2 от Наредбата, ежегодно до 31 март със заповед на кмета на всяка община се назначава комисия за определяне и издаване на разрешение за места за къпане въз основа на заключения на органите на Регионална здравна инспекция, Областния съвет на Българския червен кръст и териториалните поделения на Националната полиция.

По справка от РЗИ през 2011 г. работещи плувни басейни в област Ловеч, са общо 52, от които 4 целогодишно и 48 сезонно работещи.

 

Сподели с:


Вашият коментар