Прочетено450пъти

Радосвета Коева НАП

Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. Над половин милион данъчни декларации от граждани са подадени към края на работния ден на 30 април, сочат данните на НАП. Електронната система за деклариране на доходите е продължила да функционира до полунощ, допълват от приходното ведомство.

Повече от половината данъчни декларации за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис / КЕП /, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри са повече от хартиените. В Ловешка област гражданите изостават с малко от общата тенденция, като все още предпочитат класическите начини на подаване на годишните си декларации – в офиса на гише и по пощата с обратна разписка.

Към 30 април в офиса на НАП в гр. Ловеч са постъпили общо 7 500 декларации за облагане на доходите, от които 2900 са подадени по електронен път/ с ПИК или КЕП/.  Все пак и тук се наблюдава значително увеличение на декларациите подадени по електронен път, като спрямо същия период на миналата 2018 г. те бележат ръст с 18 %.  Този ръст се дължи преди всичко на нарасналия интерес на гражданите от Ловешка област към безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код. Тази година декларациите за облагане на доходите, подадени с ПИК са се увеличили с над 26%, а тези с КЕП – с 6%.

В офиса на НАП в гр. Ловеч все още продължават да постъпват декларации, подадени чрез лицензирани пощенски оператори, като от там очакват да пристигнат поне още 1600 декларации. От началото на годината до момента чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален POS) и чрез физическите POS терминали в офисите на НАП в цялата страна са платени над 70 млн. лв. без такси, като само чрез POS терминалите на офиса в Ловеч са постъпили около 800 хил. лв.

От приходната агенция съобщават още, че през 2020 г. декларирането на доходите ще бъде значително по-лесно за хората, които имат ПИК или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при нужда.

„Отчитаме успешна данъчна кампания 2019 г. Благодаря на колегите в НАП за професионализма и очаквано добрия резултат. Виждаме ясна тенденция на ръст на електронното деклариране и плащане, ще продължим да работим за усъвършенстване на електронните услуги“, каза в края на кампанията директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.

Сподели с:


Вашият коментар