Тарифа за ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 г.

Условия за отразяване на предизборната кампания Тарифа за ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 г. в сайта за новини и коментари „Ловеч днес“ – www.lovechtoday.eu

 

 

Информация за собственика:

„Аукцион Мениджмънт“ ЕООД
Адрес регистрация:
Ловеч 5500
ул. „Христо Ботев“ 47А
ИК 110565209
ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд

 

Управител: Павлин Иванов
GSM: 0886 735213
E-mail: office@lovechtoday.eu
www.LovechToday.eu

 

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди изборния ден

Кампанията се води на български език.

„Ловеч днес“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Кампанията се отразява от „Ловеч днес“ под формата на видео клипове, хроники, публикации, снимки, обръщения и други форми, договорени от управителя на фирмата собственик „Аукцион мениджмънт“ ЕООД и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
В предизборната кампания се забранява  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Ловеч днес“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

 

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Ловеч днес“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Всички агитационни материали се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от „Ловеч днес“ при едни и същи условия и цени.

Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на „Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

„Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) обявява на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до 3 дни от подписването на договора.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до ръководството на „Ловеч днес“ в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Ловеч днес“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

 

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

==================================================================

ПЛАН 1 – Цена – 1500 лева

Планът включва:

 1. Рекламен банер размер 200х (до) 300рх (панел ляво и дясно, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

 1. Видео прозорец

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, изпратени от рекламодателя.

 1. До 2 публикации всеки ден

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

 1. Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Ловеч днес“ в социалната мрежа

 

Забележка: Цените са окончателни. Допълнително възможност срещу заплащане – централен банер и Топ новина за 24 часа (виж. т. C1, т. C5)

 

==================================================================

ПЛАН 2 – седмичен

Седмичен пакет Избори 2014 с време на ползване 7 поредни дни включва:

Планът включва:

 1. Рекламен банер размер 200х (до) 300рх (панел ляво и дясно, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

 1. Видео прозорец

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, изпратени от рекламодателя.

 1. До 2 публикации всеки ден

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

 1. Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Ловеч днес“ в социалната мрежа

Цени:

Само за 1-ва предизборна седмица – 400 лева

Само за 2-ра предизборна седмица – 600 лева

Само за 3-та предизборна седмица – 800 лева

Само за 4-та предизборна седмица – 1000 лева

 

Забележка: Може да бъде избрана една седмица или комбинация от няколко седмици.

Цените са окончателни. Допълнително възможност срещу заплащане – централен банер и Топ новина за 24 часа (виж. т. C1, т. C5)

 

==================================================================

 

==================================================================

„Ловеч днес“ предлага и единични цени на отделните елементи:

 

C/  Самостоятелно публикуване на текстови материали, банери, видео

 

 1. Банер централен главна страница –.

Широчина 560px , височина до 200px. Предлага се само за целият период на предизборната кампания

Цена: 1000 лв

 

 1. Самостоятелно публикуване на видео във видео прозорец

Минимален срок на видимост – 7 дни

Цена за 7 дни:  500 лв.

 

 1.  Самостоятелно публикуване на рекламен банер

Рекламен банер размер 200х(до)200рх

Минимален срок на видимост – 7 дни

Цена за 7 дни (без изработка) – 500 лв.

 

 1. Самостоятелно публикуване на текстов материал

Цена за еднократно публикуване – 100 лв.

 

 1. Топ новина за 24 часа

Една новина, по предварителна заявка и уточнен график може да бъде оставена като първа (най-горе) в сайта за срок от 24 часа.

Цена: 100 лева

 

==================================================================

 

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор на различни формати. Цените се договарят.

 

Всички цени са крайни. Според изискванията на ИК плащането се извършва предварително.

 

Забележка:

Новините се публикуват по реда на тяхното пристигане на редакционният имейл: office@lovechtoday.eu до 2 часа от тяхното получаване.

 

 

Договори:

ПП ГЕРБ

Реформаторски блок

 

 

 За допълнителна информация

Павлин Иванов

www.LovechToday.eu

office@lovechtoday.eu

GSM: 0886 735213

 

Вашият коментар