УСЛОВИЯ И ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА Европейски парламент 2019  в сайта за новини и коментари „Ловеч днес“ – www.lovechtoday.eu

Информация за собственика:

„Аукцион Мениджмънт“ ЕООД
Адрес регистрация:
Ловеч 5500
ул. „Христо Ботев“ 47А
ИК 110565209
ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд

Управител: Павлин Иванов
GSM: 0886 735213
E-mail: office@lovechtoday.eu
www.LovechToday.eu

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден на 26.04.2019 г. и приключва в 24.00 ч. на 25 май 2019 г. .

Кампанията се води на български език.

„Ловеч днес“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Кампанията се отразява от „Ловеч днес“ под формата на видео клипове, хроники, публикации, снимки, обръщения и други форми, договорени от управителя на фирмата собственик „Аукцион мениджмънт“ ЕООД и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
В предизборната кампания се забранява  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Ловеч днес“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Ловеч днес“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Всички агитационни материали се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от „Ловеч днес“ при едни и същи условия и цени.

Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на „Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu).

„Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) обявява на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до 3 дни от подписването на договора.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до ръководството на „Ловеч днес“ в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Ловеч днес“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

==================================================================

  1. Рекламен банер размер 300х (до) 300рх (панел дясно, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

Цена: 100 лв. за 1 (една седмица)

  1. Видео прозорец

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, изпратени от рекламодателя.

Цена: 100 лв. за 1 (седмица)

  1. Публикации

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Цена 60 лв. за 1 (една) публикация

  1. Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Ловеч днес“ в социалната мрежа

Забележка: Цените са окончателни. Допълнително възможност срещу заплащане – централен банер и Топ новина за 24 часа

==================================================================

  1. Топ новина за 24 часа

Една новина, по предварителна заявка и уточнен график може да бъде оставена като първа (най-горе) в сайта за срок от 24 часа.

Цена: 100 лева

==================================================================

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор на различни формати. Цените се договарят.

Всички цени са крайни. Според изискванията на ИК плащането се извършва предварително.

Забележка:

Новините се публикуват по реда на тяхното пристигане на редакционният имейл: office@lovechtoday.eu до 2 часа от тяхното получаване.

Договори:

 За допълнителна информация

Павлин Иванов

www.LovechToday.eu

office@lovechtoday.eu

GSM: 0886 735213