Павлин Иванов

Много важна и тежка се очертава да бъде предстоящата сесия на Общински съвет Ловеч. На нея ще бъдат разгледани няколко изключително интересни и важни точки, сред които са евентуалното одобряване на договор за приемане на нови 40 000 тона софийски отпадъци. Промяна във максималното възнаграждение на съветниците, което поради промяна в ЗМСМА се редуцира наполвина е друга дискусионна точка.

Ще бъде подложено на гласуване и разкриването на длъжността „Обществен посредник към Община Ловеч и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Ловеч.

Други важни точки са разглеждането на Актуализация на Общински план за развитие 2007-2013 година  на Община Ловеч за периода 2012-2013 година, Съгласуване на Стратегическия план за 2012-2014 г. и годишен  план за 2012 г. за дейността по вътрешен одит на сектор „Вътрешен одит” в Община Ловеч и представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2011 г. в Община Ловеч, Приемане на Правилник за организацията и  управлението на Общински фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол в Община Ловеч.

Сподели с:


2 коментара

  1.  3xf, Старият соф.боклук направи услужливия  Н.Нанков софиянец и го курдиса на  министeрски стол. От новата партида ще се облажи друг такъв патриот, ‘загрижен’ за Ловеч и младите в него.За всички останали също има нещо б(в)лажно и голямо> XXL.

  2. Какво ще правят, ще решават???? Борисов и сие ще им кажат какво да правят. Щом им кажат – вие сте боклукчийското кошче на София, вдигат ръчички и гласуват. 


     

Вашият коментар