ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 и Референдум

посещения «Ловеч днес» достига месечно до 53 095 потребителя (период 10.08-9.09.2015, справка Google Analitics), които са посетили 412 273 страници

 Новините на „Ловеч днес“ в страницата на сайта във Фейсбук достигат светкавично до над 7300 потребителя

www.LovechToday.eu е с PR 7

==================================================================

 

 1. РЕКЛАМЕН БАНЕР водещ към избрана от клиента цел

Разположение – дясна зона, размер 300х250 px.

Цена:

За месец    600 лв.

За седмица 200 лв.

Цена на изработка по договаряне

 

 1. РЕКЛАМЕН БАНЕР водещ към избрана от клиента цел

Разположение – лява зона, размер 160х400 px.

Цена:

За месец 400 лв.

За седмица 140 лв..

Цена на изработка по договаряне

 

 1. РЕКЛАМЕН БАНЕР водещ към избрана от клиента цел

Разположение – център, под логото на сайта

Цена само за месец 1100 лв.

Цена на изработка по договаряне

 

 1. Публикуване на обръщения, интервюта, листи или всеки друг текст, включително и снимките към него

Цена за публикация – 150 лв.

Възможност публикацията да се позиционира най-горе, като първа новинина

за 24 часа + 100 лв.

 

 1. Видео реклама (в собствен прозорец)

Месец     – 600 лв.

Седмица – 200 лв.

=========================================================

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор на различни формати. Цените се договарят.

Всички цени са крайни. Според изискванията на ИК плащането се извършва предварително.

Забележка:

 1. «Ловеч днес» предоставя ЕДИНСТВЕНО място за агитация
 2. Новиите се публикуват по реда на тяхното пристигане на редакционният имейл: office@lovechtoday.eu до 2 часа от тяхното получаване.

 

За допълнителна информация :

Павлин Иванов

www.LovechToday.eu

office@lovechtoday.eu

GSM: 0886 735213

 

 

Тарифа за МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Условия за отразяване на предизборната кампания Тарифа за МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015. в сайта за новини и коментари „Ловеч днес“ – www.lovechtoday.eu

 

 Информация за собственика:

„Аукцион Мениджмънт“ ЕООД
Адрес регистрация:
Ловеч 5500
ул. „Христо Ботев“ 47А
ИК 110565209
ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд

 

Управител: Павлин Иванов
GSM: 0886 735213
E-mail: office@lovechtoday.eu
www.LovechToday.eu

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди изборния ден
 2. Кампанията се води на български език.
 3. „Ловеч днес“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.
 4. Кампанията се отразява от „Ловеч днес“ под формата на видео клипове, хроники, публикации, снимки, обръщения и други форми, договорени от управителя на фирмата собственик „Аукцион мениджмънт“ ЕООД и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
 5. В предизборната кампания се забранява  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.
 6. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Ловеч днес“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
 7. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати.
 8. Времетраенето на клиповете, мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Ловеч днес“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.
 9. Всички агитационни материали се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от „Ловеч днес“ при едни и същи условия и цени.
 10. Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на „Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
 11. „Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) обявява на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до 3 дни от подписването на договора.
 12. Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до ръководството на „Ловеч днес“ в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Ловеч днес“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

Вашият коментар