Бюджет 2012 на Ловеч е бюджет на статуквото и инерцията, ще го подкрепим по принуда, защото сме отговорни хора, не можем да оставим общината без бюджет, но ще сложим край на филма “Туин Пийкс” в Ловеч, в който общинската администрация се опитва да ни вкара. Ние сме хора, поели ангажимент пред нашите избиратели, съобщават от пресцентъра на партията.. За да вземаме верните решения, трябва да имаме информация – достатъчна и навреме. Ако досега кметът е внасял документи и предложения в общинския съвет без никаква конкретика, без ясни цифри и параметри, това вече не може и няма да става, заяви на пресконференция на 24 февруари водачът на групата съветници на ГЕРБ Ирина Митева.

Срещата с журналисти бе свикана по основната тема в дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент – обсъждане и приемане на бюджета за 2012 г., но в хода на разговорите стана дума и за План-сметката в дейност „Чистота”, която през последните седмици предизвика много полемика, и за Програмата за управление на община Ловеч, която кметът Казанджиев бе принуден от групата на ГЕРБ да изтегли дни преди сесията.

Ирина Митева и колегите й Тихол Тихолов, Радослав Хитов и Ирина Генова представиха своите виждания като общински съветници, обясниха защо и при какви условия ще подкрепят бюджета на община Ловеч и дадоха своеобразна оценка на 100-те дни от третия мандат на управление на кмета Минчо Казанджиев и неговия екип при новата конфигурация .

Очевидно е, че в предишните мандати, където мнозинството в общинския съвет бе на БСП, администрацията е внасяла документите за разглеждане и приемане лишени от конкретика, от ясно заложени цели, знаейки, че както и да ги поднесе, те ще минат без сериозни и задълбочени обсъждания и в комисиите, и в залата. Това се промени – а все още нещо е спестено, прикрито, губим време да изискваме още и още информация по един или друг въпрос. Да, може и да нямаме опит, но затова пък питаме, следим работата на други общински съвети в страната, сравняваме и пак питаме, искаме информация и прозрачност, която да дава отговори на въпросите, които гражданите на Ловеч и общината задават, заяви Ирина Митева. Именно нейните и на съветниците от ГЕРБ въпроси към кмета го принудиха да изтегли Програмата си за управление на общината в последния момент, за да внесе необходимата яснота в нея. От пръв поглед личеше, че програмата е скалъпена набързо и нервно. От предложения от него вариант не ставаше ясно заложените дейности кога, как и с какви средства ще се осъществят по приоритети и специфични цели, имаше дублирани дейности, заложени “кухи” обеми в капиталовата програма на Бюджет 2012. В заключение – преписана от стратегически и програмни документи, несъобразена фактология, противоречие. Сега ще си преработи документа и тогава ще се произнесем, обясни Митева.

Тя, която е и председател на бюджетната комисия, направи обзор на предложения от общинската администрация бюджет като коментира някои от най-фрапиращите факти: – залагат се средства за култура и спорт без предварително да са изготвени културния и спортния календар на общината, залагат се средства, но за какви точно събития, с кои участници, с каква програма? Разчита се на инерцията от минали години, не се залагат нови моменти, а по отношение на спорта за всички – нищо, никакви средства.

Ние настояваме за предвиждане на 10 000 лв. за фондация „Искам бебе” в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от втората група на действащия вече повече от година Мобилен център в Ловеч, това е начин да подпомогнем изследванията на тези семейства – всичките от община Ловеч, за да се сдобият с рожба, ремонт на тротоара към кв. „Гозница” – проблем нерешен от дълги години, ремонт на детска градина “Теменуга” в същия квартал, изографисване на параклиса “Свети пророк Илия” в най-големия квартал на града “Младост”, закупуване на контейнери за строителни отпадъци в кварталите на Ловеч на първо време, с което се цели намаляване броя и големината на нерегламентираните сметища, както и възпитание на гражданите да намаляват замърсяванията на околната среда – това са все неща, които хората поставяха като сериозни проблеми при нашите срещи, обясни съветничката и допълни – да, във време на криза не може да се удовлетворят исканията на всички, наясно сме с това, но има такива, които не търпят отлагане, по които не е работено през последните години и трябва да се тръгне отнякъде. Няма да пропуснем от вниманието си процеса на разходване на средствата за малките населени места и кварталите, в сравнение с 2011 година завишени на 4 000 лв. на населено място, но крайно недостатъчни с оглед пренебрегването на същите тези населени места в последните 15-20 години.

Ирина Митева подчерта още, че по настояване на ГЕРБ кметът на общината ще е задължен да проведе разговори с концесионера „А.С.А. България” ЕООД за преразглеждане на договора им и за намаляване на средствата за отпадъци.

Ще се вслушаме във всички, но философията на бюджета е задължение на общината. Това заяви кметът Казанджиев на публичното обсъждане, на което присъстваха преди всичко общински служители и малко граждани предвид времето му на провеждане. Но общинският бюджет не е просто финансов документ, той е огледало на това, което общината иска да направи в полза гражданите си. В тази връзка ние не сме сигурни, че този бюджет ще отговори на очакванията.

И не толкова, че е бюджет в криза, както го определи Казанджиев, а защото е бюджет, в който за пореден път липсва внимание към населените места в общината, липсва желание за удовлетворяване нуждите на хората от селата, не става ясно къде и какво точно ще бъде направено, има цифри, зад които не стоят ясно разписани дейности, които да дават отговор на въпроса „Какво ще се направи за моето село, за моя квартал през 2012 г”. Стоят цифри, от които не е видно какво стои зад тях. Не е ясно с парите за капиталови разходи например какво точно ще се случи – цифра, а срещу нея нищо, кои улици ще бъдат асфалтирани, колко ще са в селата и колко в Ловеч и т. н. Ние с много усилия успяхме да разшифроваме някои техни намерения, но това е недостатъчно. Въпреки това ще подкрепим бюджета сега, защото ако не го направим, вредата ще е повече за хората от ползата за нас, но това е за последен път, ще засилим обаче контрола по неговото разходване. Така коментира най-важния общински документ Тихол Тихолов.

По основната тема на пресконференцията – местният бюджет говориха и съветниците Радослав Хитов и Ирина Генова.

Хитов, който е директор на най-голямото средно училище – Езиковата гимназия, в което учат деца от цялата Ловешка област, сравни бюджета с кожена торба, според превод от староанглийски. Според него общината подкрепя напълно политиката на ГЕРБ в образованието, щом не е заложила общински средства за тази дейност и щом училищата се оправят с делегираните от държавата бюджети и дори правят капиталови разходи от тях. По темата с таксите за общежитие, Хитов бе категоричен – трябва да се връщат на училищата. Защото според ЗМДТ такси се събират от общината и за предлагана услуга. В момента общината събира тези такси без да предлага услуга – тя се предлага от училището с делегирания му от държавата бюджет, тоест събраните пари трябва да се връщат в Езиковата. Да не говорим, че в момента на никого не му е ясно и за какво точно се харчат от администрацията на Казанджиев тези пари.

За парите, заделени за култура и спорт в община Ловеч говори Ирина Генова. За всички ни е ясно, че не можем да очакваме  младите хора да бъдат задържани и да се върнат в Ловеч, ако нямат възможност да спортуват и задоволяват културните си потребности. В бюджета за 2012 във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”  пред графа „Спорт за всички” стои цифрата 150 лева. Ако това не е техническа грешка, то като се има предвид, че в бюджета не са предвидени средства за дофинансиране на спортни дейности целево, ако не се вземат предвид средствата за спортния календар, и в капиталовата програма няма и един лев за ремонт на спортни площадки и зали, то е видно, че бюджет 2012 г. е длъжник на гражданите на Ловеч по отношение на развитие възможностите за спорт, които и без това не са толкова много. В комисиите на ОС бяха направени конкретни предложения в бюджета да бъдат предвидени или преразпределени средства за ремонти и поддръжка на двете спортни площадки в ж.к. „Червен бряг” и ж.к. „Младост”.

По отношение на предвидените средства за култура политиките на удовлетворяване на тези потребности не трябва да се основават на принципа „по-добре на всеки по нещо, отколкото нищо”. Ловеч наистина е град с много създадени културни институции – театър, читалища, оркестри ,танцови формации за народни танци, рокендрол, балет, рап и т.н. Всички те създават продукт, който може да бъде видян от гражданите на община Ловеч и оценен от тях. Именно този продукт трябва да е основен критерий за финансиране и субсидиране на културните институции. Една от политиките, която настояваме да видим във върнатата от нас за доработване програма за управление на Община Ловеч е именно конкурсното начало, проектния принцип при определяне на бюджета за култура по отношение на тези институции. Защото не може един културен продукт, който се създава без подкрепа на община Ловеч да бъде съпоставим и дори по-добър от друг продукт, за който всички ние плащаме. Тази политика трябва да бъде преустановена. В бюджета има резерви както по отношение на пренасочване на част от разходите за ФРЗ от местни дейности  към други дейности в областта на културата, така и преразпределяне на средствата предвидени за дофинансиране на държавните дейности по посочения по-горе принцип. Само така ще дадем възможност на повече млади хора на града да се занимават с култура и спорт и да представят навсякъде с достойнство община Ловеч, защото когато те носят награди от фестивали и състезания – те го правят за град Ловеч.

В отговор на журналистически въпрос какво е нужно за увеличаване на приходната част на бюджета, Ирина Митева отговори – инвестиции и по-висока събираемост на местните данъци и такси.

За нас това е бюджет на статуквото и инерцията, но общината не може да функционира нормално без бюджет – кметът го внесе със закъснение – защо ли – за да ни принуди да го подкрепим. Той бе избран с гласовете на селата – какво прави за същите тези села днес в бюджет 2012 не става ясно, дава им по 4000 лв, които са крайно недостатъчни, повтори  в заключение водачът на групата.

Съветници на ГЕРБ работят за интересите на своите избиратели – вече се провеждат приемни в селата по график, изнесен в сайта на общинския съвет. Митева информира медиите, че общинските съветници на ГЕРБ имат приемна за гражданите на Ловеч в офиса на партията в кв. „Вароша” всеки втори и четвърти вторник на месеца. Пресконференцията бе водена от Ирина Генова, говорител на групата съветници на ГЕРБ.

 

Сподели с:


2 коментара

 1. Госпожо Митева,
  бихте ли разтълкували думите си – Бюджет 2012 на Община Ловеч е бюджет на статуквото и инерцията НО ЩЕ ГО ПОДКРЕПИМ ПО ПРИНУДА……КОЙ ВИ ПРИНУЖДАВА,ГОСПОЖО МИТЕВА.С това ли защитавате интересите на избирателите си.Мислите ли,че Вашите симпатизанти и избиратели вече Ви вярват.
  Госпожо Митева,казвате,че съветниците на ГЕРБ работят за интересите на избирателите си като са определени ПРИЕМНИ в селата.Може ли във връзка с това да посочите нещо което сте направили след среща с избирателите в селата.Отговора е НЕ.

 2. Госпожо Митева,

  след като загубихте изборите и изпепелихте надеждите на своите членове, симпатизанти и поддръжници, бъдете поне достойна опозиция и отстоявайте интересите на тези, които са ви избрали.

  Какъв е проблемът заедно с останалата опозиция в местния парламент, напр. СДС, да наложите бюджет, който смятате, че е добър за гражданите на Ловеч? Разбирам, че СДС няма да подкрепи този бюджет и това е една последователна и достойна за уважение позиция.

  Безотговорно е да гласувате за нещо, което ще решава живота на ловчалии за една година напред.

Вашият коментар