Павлин Иванов

Без ясен мотив, съветниците от групите на БСП, ДПС и Отечество не подкрепиха предложението на Данчо Заверджиев и не допуснаха провеждането на Публично обсъждане на „Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Ловеч“. БСП и ДПС гласуваха „Въздържал се“, а Слави Иванов от „Отечество“ гласува „Против“.

Проекта за решение, с който трябваше да бъде насрочено публично обсъждане, не събра необходимата наредба и с 15 гласа „За“, 14 „Въздържал се“ и 1 глас „Против“, решението не беше прието.

Ако предложението беше прието и след обсъждане на Наредбата тя се приеме от Общински съвет, нормативната уредба щеше да отговоря на Закона общински дълг. Към днешна дата, местния парламент няма нормативна уредба за поемане на общински дълг.

Сподели с:


Вашият коментар