Среща с лекари и безплатни прегледи с водещ психиатър и психоаналитик организира община Ловеч на 15 март и 16 март. Проф. Тома Томов, който е член на Кралския колеж на психиатрите във Великобритания и на Международната психоаналитична асоциация, идва в Ловеч по съвместен с „Унифарм” социално-здравен проект на общината, съобщават от администрацията. Срещата с лекарите ще се състои на 15 март, четвъртък, от 18 ч. в залата на общинския съвет, етаж 2. Под формата на презентации проф. Томов ще изнесе лекция на тема „Депресия, тревожност, психосоматика”.  На следващия ден от 8.30 ч. до 13.30 ч. в Медицинския център – етаж 1 в МБАЛ – Ловеч, ще бъдат извършени безплатни прегледи на болни с психиатрични и психични оплаквания и проблеми, предварително записани при общопрактикуващите лекари, работещи по социално-здравния проект.

В дейностите по проекта са включени 7 джипита – д-р Теодора Доневска, д-р Таня Нешева, д-р Донка Шейретова, д-р Петкана Данова, д-р Велислав Тодоров, д-р Данчев и д-р Светла Бояджиева, последните трима обслужват селата Гостиня, Слатина, Пресяка и Смочан.

По проекта община Ловеч работи от юли 2007 г., дейностите по него се организират и съфинансират от „УНИФАРМ” АД, те са две – социална и здравна.Социалната дейност включва дарение на лекарства само от български фармацевтични производители за болни от социално слаби семейства, по предварителна заявка на общопрактикуващите лекари, работещи по проекта. Здравната дейност предвижда срещи на водещи наши специалисти със семейните лекари и запознаване с новостите в диагностиката и лечението в областта, в която работят, както и консултации на проблемни болни, също предварително определени от общопрактикуващите лекари.

Досега са проведени 13 инициативи по проекта, всеки пък са дарявани медикаменти за 100 социално слаби семейства, общата им стойност е над 17 400 лв. Проведени са срещи с 9 водещи национални консултанти и са прегледани 560 хронично болни и социално слаби пациенти.

 

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар