Излезе от печат сборник с доклади от научна конференция на тема „100 години от болшевишкия преврат в Русия и влиянието му в България“, проведена на 11–12 ноември 2017 г. в град Ловеч с подкрепата на Община Ловеч. По време на пресконференцията на 28 май кметът Корнелия Маринова подари получените от издателя книги на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ в лицето на нейния директор Веселина Мончева.

Сборникът е дело на издателство „Изток – Запад“ и представя осем автори, които преди две години лично участваха в събитието в Ловчанското читалище.

По-точно това са Иво Маев, политолог, с темата „Революцията и легитимация на престъпните кланове“, Антон Тодоров, политолог, с темата „Съветският шпионаж в България, 1918–1944 г.“, Тома Биков, политолог, народен представител от ПП ГЕРБ, с темата „Идеологически и цивилизационни аспекти на болшевишката революция“, Людмил Спасов, историк, с темата „Болшевишката революция, Коминтернът и България 1917–1924 г. Янко Гочев, историк, с темата „Терористичната активност на просъветските бойни групи и чети в България (1941–1942), проф. дин Лизбет Любенова, историк, от Институт за исторически изследвания при БАН с темата „Бялата емиграция в България“, Даниел Вачков, историк,Институт за исторически изследвания при БАН, с темата „Финансово-икономическите измерения на съветската окупация 1944–1947 г.“, и Евелина Келбечева, историк, Американски университет в България, с темата „Болшевизмът и западните интелектуалци“.

Сборникът , заедно с още едно издание с доклади от друга научна конференция на тема „Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944 – 1089 г“ , влизат във фонда на библиотеката и могат да се ползват от широката публика.

На същата пресконференция библиотеката получи още една книга като дар – новият каталог на Художествената галерия по повод 55 години от създаването й.

Сподели с:


Вашият коментар