В изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болест РЗИ гр. Ловеч ще проведе скринингова и информационна кампания за отбелязване на 31 май – „Световен ден за борба с тютюнопушенето“.
Целта на кампанията е да се привлече вниманието на населението, приоритетно на младите хора към здравно-социалните рискове за здравето, вследствие на тютюнопушенето, тъй като употребата на тютюн сред подрастващите остава сериозен проблем за общественото здравеопазване.
Фокуса на кампанията е насочен към превенция на тютюнопушенето и намаляване нивата на неговото потребление чрез здравни обучения с различни възрастови групи: деца, ученици и население на територията на град Ловеч и в други населени места от областта.
С ученици основен курс от следните училища в град Ловеч: ОУ“В.Левски, ОУ“Д.Димов, ОУ“Христо Никифоров“, ОУ“Панайт Пипков, ОУ“Кирил и Методий“ ще се проведат обучителни модули с презентации, дискусии и интерактивни занимания за осъзнаване вредното въздействие на тютюнопушенето върху физическото и психичното здраве на човека.
В хода на кампанията ще се проведат изследвания с апарат Смокерлизер и определяне степента на никотинова зависимост чрез теста на Фагерстрьом на ученици от средни училища и професионални гимназии в град Ловеч: СУ„Тодор Кирков“, СУ“Климент Охридски“, ПГИТУ и Професионалната гимназия по Ветеринарна медицина.
С ученици от начални училища в областните градове: НУ„Христо Ботев“- гр.Троян, НУ“Хаджи Генчо“- гр.Тетевен и НУ“инж.Вълков“ гр.Луковит ще се проведе здравно – образователно мероприятие с видеолектории съпроводени с демонстрации на пушещата кукла Сю, която онагледява какво се случва в човешкия организъм, когато в него навлезе тютюневия дим.
Тематичният ден „31 май“ ще се отбележи сред гражданското общество пред Регионална библиотека гр.Ловеч от 16.00ч. със скринингови измервания на въглероден монооксид в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин в кръвта на активни и пасивни пушачи с апарат „Смокерлизер“ в изнесена форма на консултативният кабинет.
Съвместно с доброволци на БЧК и Регионална библиотека ще се проведе улична акция – „Балон срещу цигара“ и на гражданите ще бъдат раздадени здравно-информационни материали.
В книга на „посланията“ желаещите ще споделят своите позитивни утвърждения по темата.
На широката общественост ще се предоставят флаери за популяризиране дейността на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене с цел подкрепа в процеса на преодоляване на зависимостта.

Сподели с:


Вашият коментар