През м. април и до момента е регистриран взрив от Остър вирусен хепатит тип А на територията на гр. Ловеч. В Инфекциозно отделение на МБАЛ “Проф. П.Стоянов” АД гр. Ловеч в периода 02.04.2019-08.05.2019 година са лекувани с диагноза Остър вирусен хепатит тип А 5 лица. В същия период постъпва за лечение лице със същата диагноза в Инфекциозна клиника Плевен и друго лице в Инфекциозна болница на гр.София.
Настанени в ЦНСТ бл.5 “Надежда” гр.Ловеч са трима от заболелите и учат в Помощно училище “В.Левски” гр.Ловеч. От училището са заболели още четири лица- трима са ученици и един от тях е възпитател от същото учебно заведение. Всички са с доказани антитела срещу Вирусен хепатит тип А.
Някои от децата са с ментални затруднения, физически и умствени отклонения. Клиничните оплаквания са типични и почти еднакви при всички – безапетитие, отпадналост, сънливост, висока температура, тъмна урина и иктер.
Оформени са 6 заразни огнища до момента – ЦНСТ-5 от гр. Ловеч с 28 контактни, ПУ „Васил Левски” гр.Ловеч с 55 контактни и 4 семейни огнища – 1 в гр. Ловеч с 1 контактен, 1 в с. Радювене с 2-ма контакти и 2 семейни огнища в гр. Угърчин със съответно 4 и 8 контактни. Семействата от Радювене и Угърчин живеят при крайно лоши битови условия.
Предприетите и разпоредени противоепидемични мерки са:
Издадени са общо 4 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки до Управителя на ЦНСТ и директора на Помощното училище относно мерки по отношение на контактните-изследвания и медицинско наблюдение от обслужващия ОПЛ; по отношение на провежданите дезинфекции, хранене и изпиране на бельото в ЦНСТ 5.
Организация на профилактичните изследвания на контактните чрез личните лекари.
Осигурени и предоставени здравно-образователни материали.
Кореспонденция с кмета на община Ловеч и началника на РУО за създадената епидемична ситуация в ЦНСТ и Помощно училище “В. Левски”.
Насочена проверка в ЦНСТ 5 за контрол по изпълнение на предписаните мерки.
За развитието на епидемичния взрив ще Ви уведомяваме своевременно.

Хепатит В 1 сл.
– 1 сл. за гр. Ловеч
Хепатит С 3 сл.
– по 1 сл. за гр. Ловеч, с. Бежаново и гр. Тетевен

Сподели с:


Вашият коментар