Като отговорна местна политическа сила,  радетел за прозрачно управление и воден от разбирането, че медиите са обществен посредник,  Съюзът на демократичните сили насрочи пресконференция за изразяване на собствената позиция по предстоящата сесия на Общински съвет – Ловеч. Тъй като не срещнахме подобаващ интерес от местните медии чувстваме задължението да споделим нашата позиция с общността, чрез настоящото изявление.

Ние, съветниците от СДС, водени от отговорност към предизборните ангажименти и интересите на ловешкото гражданство, заявяваме, че няма да подкрепим бюджета на Община Ловеч, предложен от господин Минчо Казанджиев. Тази наша позиция не е политическа риторика, а социално осъзнато и икономически мотивирано решение.

1.Убедено считаме, че подкрепата за този бюджет би означавала отказ от всички принципи, които защитавахме в нашата предизборна програма. Нашите политически ангажименти от предизборната кампания не са политически театър и  евтин популизъм. Зложихме ясни ангажименти в своята визия за бъдещето на Ловеч – смекчаване на демографската катастрофа, подкрепа за местния бизнес, политика, обърната към приоритетно развитие на местната култура и образование. В проекто-бюджета за 2012 година не виждаме конкретни стъпки към изпълнение на посочените цели. На нашето внимание се предлага бюджет на статуквото, който няма да доведе до подобряване демографската ситуация, приоритетно развитие на образованието и културата, не облекчава ловешкия бизнес, притиснат от последствията на икономическата криза.

2. Бюджетът не предлага ясни цели и конкретни приоритети. Предвидените разходи и капиталови инвестиции няма да осигурят развитие за нито един социален или икономически сектор с изключени на  туризма, където са насочени огромна част от очакваните средства по европейски проекти.

3.Този бюджет няма за цел да разреши ежедневните проблеми на хората в общината. За пореден път не се предвиждат средства за преодоляване  на трупаните с години проблеми в селата. Не са разчетени финансови разходи за наваксване благоустройственото изоставане на крайните градски квартали. Например и след този бюджет квартал „Младост” ще продължава да страда без нормална пътна инфраструктура, квартал „Здравец” ще бъде все така изоставен и занемарен, красивата ловешка река – буренясала и замърсена, а хората от централната част ще продължават да гребат вода след всеки пороен дъжд.

4.Бюджетът няма да даде перспективи на културата и средното образование. Кметът декларира амбиции за развитие на културен туризъм, но не намира за основателно заделянето на средства за нови културни събития и  атракции.Подценяват се усилията за разрешаване на основни проблеми в развитието на културните институти. Отказът на администрацията  да подкрепи нашата идея за създаване достъп за инвалиди в регионалната библиотека е само едно от доказателствата за споменатата бюджетна философия. За развитието на училищното образование се залага на държавни и европейски ресурси. В бюджета не се предвижда местна финансова помощ за училищата. Не се заделят никакви средства за изграждане на спортна база. Нашите предложения за поемане на финансови ангажименти към спортните площадки в поне едно училище се отбутват неопределено във времето.

5.Предлага се приходна част с неефективна местна събираемост. Не се използват възможностите за намаляване ставките на облозите, дълижми от  ловешките граждани. Например предлаганата такса битови отпадъци е значително под традиционната годишна събираемост. Същевременно, незнайно защо, се пропускат просрочени вземания по същата такса, които към края на миналата година надхвърлят 1,5 млн. лева.

6.Бюджетът се съставя на тъмно, далеч от погледите на обществеността. Проекто-документът се представя на обществеността в последния момент. Провежда се обществено обсъждане в неудобен час с оскъдно информирани граждани.  От съветниците се очаква да гласуват капиталови разходи за ремонт на улици и детски площадки или средства за култура без да се представи поименен списък на обектите или културен календар на общината.От общинският съвет се очаква да одобрява разходи, но се укриват предложенията на кметове, наместници и квартални къвети, като се представя само това, което администрацията е счела за целесъобразно.

 

За пореден път бюджетът изостава от гражданските  проблеми и не дава перспективи в развитието на Ловешка община. Нашата съгласие би означавало подкрепа за административния  комфорт, упреавлението по инерция и пренебрегване на обществените интереси.

 

Надяваме се, че местните медии ще огласят тази позиция пред ловешкото гражданство.

Сподели с:


1 коментар

  1. Господа от СДС, това е една достойна позиция, но остава въпросът, защо ГЕРБ подкрепя този бюджет и защо не намерихте общ език с тях, за да постигнете нещо повече, по-добър бюджет за гражданите на Ловеч?

Вашият коментар