След общинския етап в Ловеч и областния – в Тетевен,  на петата научно-практическата конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка” във Велико Търново община Ловеч бе представена от петима предучилищни педагози. От 25 до 28 април т. г. те имаха възможност да се срещнат и обменят опит с учители, директори, експерти от цялата страна. Това съобщи Еленка Щерева – старши учител в ЦДГ „Пролет“ – с. Йоглав.

Форумът е посветен на 130 години от началото на предучилищното образование в България. През 1882 г. видният възрожденец Никола Живков открива първата детска градина ”Детинска мъдрост” в Свищов. Затова третият ден от конференцията беше  в Свищов.

Докладите бяха насочени към работа по изпълнението на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.), съхраняване и обогатяване на добрите традиции, както и популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител, с цел осигуряване на възможност за равен достъп и качествено образование на децата от предучилищна възраст.

Българските педагози имаха удоволствието да чуят гост-лектори от Белгия и Гърция, които  споделиха своя опит и идеи.
          Беше организирано посещение в детски градини във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, където гостите бяха наблюдавани иновативни педагогически практики.

        Ловчалии представиха своите разработки в най-атрактивната секция -„Иновации и технологии във възпитателно-образователния процес в детската градина”. Моника Пъндева –  младши учител в ЦДГ „Зора” – Ловеч, сподели своя опит за  ролята на играта за творческо обучение на децата. Димитър Кръстев – учител по музика в ЦДГ „Снежанка” – Ловеч, представи иновационни моменти във възпитателно-образователния процес, като акцентира на използването на синтезатора в музикалните ситуации. Съавтор на разработката му е Красимира Маринова – директор на същата градина и бивш музикален ръководител. С изпълнение на гайда Кръстев отправи музикалния поздрав към всички участници в работната секция с ръководител доц. д-р Радка Гайдова.

        За участието на децата от ЦДГ „Детелина” – Ловеч, в проектни дейности на сдружение „Екомисия 21 век“ говори Геновева Пекова – старши учител там. Тя акцентира върху работата с чуждестранни доброволци като нова форма за екологично възпитание на децата. Целта на съвместната  работа с възрастните полски доброволци е подобряване на гражданските позиции относно качеството на неформалното образование, обменът на иновационни методи между участващите страни за справяне с екологични дейности, насърчаване на диалога между възрастни и деца и стимулиране на транснационалната мобилност и опит.

Еленка Щерева – старши учител в ЦДГ „Пролет” – с. Йоглав, представи една проектна изследователска дейност в смесена възрастова група на детската градина на тема „Дунавският басейн – жизнено пространство”, с която се установява доколко децата познават местната природа, местната река Осъм като приток на река Дунав и доколко осъзнават своето участие, заедно с участието на  децата от Дунавския басейн, в опазването на реките. Екологично възпитание и родолюбие бяха акцентите в разработката.

Нашите педагози за пореден път доказаха, че община Ловеч смело възприема и изпълнява европейските тенденции в областта на предучилищното образование.

Резултатите от работата на конференцията обобщи  доц. д-р Рени Христова, зам.-декан на Педагогическия факултет към ВТУ. Конференцията беше закрита с пожелания за бъдещи успехи  към българските предучилищни  педагози от зам.-министъра на образованието Милена Дамянова.

Сподели с:


Вашият коментар