Остава по-малко от месец до кампанията „Да изчистим България”! На картата в сайта на бТВ вече са отбелязани много замърсени зони, процесът продължава. Много организации и граждани се регистрираха като организатори и доброволци.

За улеснение на всички, които на 12 май ще се присъединят към инициативата „Да изчистим България”, публикуваме списъка на местата, които ще бъдат почистени, по общини, както са предоставени от еколозите. Информацията ще бъде актуализирана.

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ, НАЧАЛЕН ЧАС ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 10,30 Ч.

 

  1. гр. Априлци – кв. “Център”

–          мах. “Свинова поляна”

–          Зелени площи в централна градска част

–          Стадион

  1. гр. Априлци – кв. “Острец”

–          мах. “Маришница”

–          мах. ”Татарлий”

–     ул. “Събевска”

  1. гр. Априлци – кв. “Зла река”

–          м.”Мала река”

–          ул. “Велчевци” – за Барата

  1. гр. Априлци – кв. “Видима”

–          м.”Стърна река”

–          ул.”Видима” до моста

  1. с. Скандалото

–          м. “Лъката”

  1. с. Велчево

– ул. “Христо Ботев”

  1. с. Драшкова поляна

–          мах. “Балинцово”

–          м. “Търсака”

 

Телефон за контакти с еколога на община Априлци

– 06958/2222 , вътр.107, Аделина Маринова- Балджиева 

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ, НАЧАЛЕН ЧАС ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА  10 Ч.

 

гр.Луковит  – на изхода за с.Карлуково и на изхода за с.Тодоричене

 

с.Петревене

местност Мековец на изхода за с.Карлуково

с.Румянцево

Местност „Камъка-Родината“- замърсена площ около един декар.

Ул.“Рила“-замърсена площ 200кв.м.

Бивш стопански двор -замърсена площ четири декара.

Между улица „Кракра“ и ул.“Искър“ замърсена площ двеста квадратни метра.

Местност „Сухия геран“ – 0.500декара.

Гробищата замърсена територия един декар.

Ул.“Тутракан“-дерето замърсена площ един декар

с.Тодоричене

на изхода за с.Дъбен

с.Торос

на изхода за с.Дъбен

на изхода за с.Пещерна

с.Дерманци

по поречието на река Вит

на изхода за с.Тодоричене

на изхода за гр.Угърчин

с.Ъглен

на ул. „Любен Каравелов“;

на ул. „Вратеник“;

на ул. „Капитан Петко Войвода“;

на ул. „Люляк“;

на ул.“Христо Ботев“

Обособено нерегламентирано сметище има в близост до река Вит при улиците „ Витска“ и „Хан Аспарух“ и на изхода на селото по посока с. Садовец.

с.Бежаново

Местност  „Томовия дол“

Местност „Полето“ – стадиона

До бившия комбинат „Никола Радев“

Част от пътя за р. „Вит“ посока с. Садовец

Центъра на селото до р. „Каменица“ – автомобилните канали

До железният мост на р. „Каменица“

Входа на с. Бежаново от източната страна – посока гр. Плевен

Мястото зад бившия патронаж.

ул. „Васил Левски“ – посока местн. „Градежа“

 

Телефон за контакти с еколога на община Луковит

Ивайло Иванов, 0697/52464/вътрешен 131/, моб. 0893388612

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, НАЧАЛЕН ЧАС  ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 9 Ч.

 

1. Кв. Пладнището, гр.Тетевен – участъка от фирма „Макс Груп” до моста за местността „Свидова” – почистване с оборка.

  1. Замърсена площ в местност „Млаките”, гр.Тетевен, по пътя гр.Тетевен – с.Бабинци.
  2. Замърсена площ на ул. „Здравец”, гр. Тетевен – под Болницата – МБАЛ „Д-р А.Пешев”, гр.Тетевен.
  3. Крайпътните ивици по пътя Тетевен – Рибарица – почистване с оборка.

 

Телефон за контакти с еколога на община Тетевен

– Васил Вълков, сл. тел.  0678 52200 вътр.214, моб. 0886404916

 

ОБЩИНА УГЪРЧИН, НАЧАЛЕН ЧАС ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 9 Ч.

 

– дере „Старчов дол“

– дере „Заешки дол“

– с. Лесидрен

 

Телефон за контакти с еколога на община Угърчин

– Диана Катърска, 06931/21 21, вътрш. 117, моб. 0885 68 14 09

 

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН, НАЧАЛЕН ЧАС ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 9 Ч.

 

чешма преди с.Дълбок дол

– на стария мост над река Команска до път II-35

– местност „Хайдушкото сборище“

 

Телефони за контакти с еколога на община Троян

– Таня Рогачева, 0670 6 80 26, моб. 0889 69 50 79

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, НАЧАЛЕН ЧАС ЗА

СТАРТИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 9 Ч.

– гр. Летница:  местност „Смърдешка бара“, южно от града, района на жп гарата.

– с. Крушуна: ул. „Вежен“

– с. Горско Сливово: местност „Гламя“, местност „Къкличка“

– с.Кърпачево: Път Кърпачево-Крушуна, местността около „Воденицата“

 

Телефон за контакти с еколога на община Летница

– 0884704253, Ирина Проданова

 

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

 

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА,

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ТАКАВА ЩЕ Я ПУБЛИКУВАМЕ

 

Телефони за контакти с еколога на община Ябланица

– инж. Величка  Минчева, тел.06991 22-12 вътр. 113

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Населено място

ЕКАТТЕ

Местност
№ имот

Площ

кв.м

1

Абланица

00028

Ялията-154029

2100

00028

Карач-134005

2000

2

Александрово

00299

Адата-070009

21000

00299

Горната ада-111003

10000

3

Баховица

02935

Чичово дере-000038

4000

4

Брестово

06536

Под бърдо-082001

4000

5

Българене

07260

Турска поляна-065025

1500

6

Владиня

11452

Попови круши-000101

5000

11452

Табията-000039

5300

11452

Ходжов геран-18332

4500

7

Г. Павликени

16883

Гробищата-121035

1000

16883

Дерилица-154003

1500

8

Горан

16002

Припека-000076

2800

16002

Бахчите-054014

3000

9

Гостиня

17378

Корджик-162002

10000

10

Деветаки

20420

Бончова върпина-177010

500

20420

Под здравния дом-регулация

300

11

Дойренци

21823

Фандаклъка-208007

25000

12

Дренов

29666

Зад гората-000090

13000

29666

Овч.могила-106001-няма скица

1000

29666

Свинарника-000009

3000

13

Дъбрава

24373

Чешмите-057009

2000

14

Изворче

43952

Филип баир

1000

15

Йоглав

34093

Долно ливаде-112001

20000

16

Казачево

35198

Ангелово-027048

1000

35198

Пав.ливади-032083

1600

17

Къкрина

40837

Гъбрака

3000

40837

Под селския двор

1500

18

Лешница

43579

Адъта-049002

1500

19

Лисец

43829

Метуд.припек-208003

5000

20

Малиново

46396

Кичук бент-038016

1000

46396

Крушака

2000

21

Прелом

58150

Баира-047006

2000

22

Пресяка

58308

Шосето-000103

1000

58308

Потока-039016

700

58308

Кеси кору106091

5000

23

Радювене

69523

Полето-200041

8000

24

Скобелево

66799

Лозята-050052

1000

66799

Над селото-032005

1000

25

Славяни

67060

Орешец-000305

3500

67060

Градежа-000301

5800

26

Слатина

67218

Ерклика-000051

1000

67218

Вървището-039001

6500

27

Сливек

67324

Адъта-038003

3000

28

Смочан

67670

Мерите-000043

2000

29

Соколово

67948

Габ.махала-028062

2000

67948

Селското-025003

4000

30

Стефаново

69225

Мандрата-113002

1500

69225

Злидол-138043

2000

31

Тепава

722554

Моста-201001

2000

722554

Срещу село-187001

1500

32

Умаревци

75112

Баластриера-4 бр.скици,000072,000089,000069,000067 -няма актуални скици за три от сметищата

4000

33

Хлевене

77311

Ишиккая-079001

4000

34

Чавдарци

80039

Урунтопра-063010

2000

80039

Старите лозя-110160

1500

 

Телефони за контакти с еколога на община Ловеч

– инж. Ивелин Илиев , 068/688262 

Сподели с:


Вашият коментар