Поздравления за Председателя на Общински съвет Ловеч и съветниците! На страницата на местния парламент е публикуван график за срещите на съветниците по населени места за първите 6 месеца на 2012. Графикът е съставен на основание писмо с изх.№-ОС-11/09.01.2012 г., с което общинските  съветници са заявили участие в приемни по населените места на общината. Общинските съветници от групата на БСП, видно от писмо с вх.№-48/18.01.2012 г. осъществяват приемни в населените места на общината по отделен график, който не е депозиран в деловодството на Общински съвет-Ловеч.

ГРАФИК

Сподели с:


Вашият коментар