На утрешното си заседание, Общински съвет Ловеч ще разгледа проект за „Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Ловеч“. Документа е предложен от Данчо Заверджиев и е внесен за разглеждане от Председателя на Общински съвет Корнелия Маринова.

Предложението за Наредба беше разгледано в две от постоянните комисии на местния парламент – по Бюджет и финанси и Комисията по правно-нормативни въпроси и получи тяхното положително становище.

Според процедурата, Общински съвет трябва да приеме решение за организиране на Публично обсъждане на Наредбата, което в проекта за решение е за 15 май 2012 година, от 17.30 часа в залата на Общински съвет Ловеч.

Сподели с:


2 коментара

  1. В предложения проект за тази наредба има издънка ( а може би уловка), която е очевадна.Любопитна съм дали поне „старите пушки“ в ОбС ще я забележат!:)

  2. Ловешка община e една от малкото общини в Република България, която до днес няма Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг.
    Законът за общинският дълг е в сила от далечната 2005 г. и от тогава е задължението на Общински съвет Ловеч да приеме Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг .

Вашият коментар