На днешната си сесия Общински съвет Ловеч избра за представители на община Ловеч в РСО „Централна Стара планина“ Минчо Казанджиев, Корнелия Маринова и Иво Райнов.

Отвод, при разглеждане на материалите в постоянните комисии са направили Милко Неделяков и Валя Янкова. На самата сесия беше направено предложение представител на общината да бъде Юнал Мъстънов, но той не събра необходимата подкрепа и с 15 гласа „За“ и 17 „Въздържал се“ предложението не беше прието.

За номинацията на Казанджиев „За“ гласуваха 31 съветника, без против и въздържали се. За Корнелия Маринова от 29 гласували „за” дадоха вота си 22-ма, а 6 се въздържаха. Иво Райнов беше избран с гласовете на 17 съветници, 8 бяха „против”, а 6 се въздържаха.

Общото решение беше прегласувано, тъй като общинския съветник Милко Недялков при обяснение на отрицателния си вот изтъкна правни аргументи и обясни, че юристите на кмета са направили голям гаф. С приемането на новото решение, съветниците са отменили и избора на градоначалника за председател на сдружението. След направената корекция, решението беше прегласувано и прието.

РСО „Централна Стара планина” е доброволно сдружение на местните власти. Учредено като неправителствена организация през ноември 1997 г. от 5 общини, днес сдружението обединява 15 планински и полупланински общини, които са разположени на обща територия от 7800 кв. км по северните склонове на Стара планина и имат население от 350 000 жители.

От своето създаване до днес РСО „Централна Стара планина” активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за утвърждаване на силно местно самоуправление в България. Неговият върховен управителен орган е общото събрание.

Организацията реализира своята дейност с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Американската агенция за международно развитие, Европейския съюз, общините-членове.

В последните 4 години председател на РСО „Централна Стара планина” бе кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев

Сподели с:


8 коментара

 1. На колко хора им стиска открито да изразят мнение????
  На единици!
  Така е по-лесно и по-безопасно. Малък град сме все пак. Знаем се. И точно затова не се знае какви ще са ефектите, ако се разкрием.
  Само волните птички като г-н Заверджиев напр. могат да си позволят този лукс.
  А за нас останалите е въпрос на свобода на духа!

 2. Общинската съветничка направила предложението
  за прегласуване, май не е запозната с ПРАВИЛНИКА –
  зщото според него :
  Предложение за прегласуване на взетото
  с последното гласуване решение се прави веднага
  след обявяване на резултатите от гласуването,
  a не чак след обяснение на отрицателен вот
  от друг общински съветник !

 3. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2011-2015 ГОДИНА

  Чл. 93. (8) Всеки общински съветник има право мотивирано да иска прегласуване на взетото с последното гласуване решение.

  (9) Предложение за прегласуване се прави веднага след обявяване на резултатите от гласуването. Когато начинът на гласуване или резултатът от него бъдат оспорени, председателят разпорежда да бъде прегласуван проектът за решение. Резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен.

Вашият коментар