Общинските съветници на Ловеч одобриха кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд-Велико Търново. Това стана на заседание на 29 август след следното гласуване 19 гласа „За“, два гласа „Против“ и без гласове „Въздържал се“.

Одобрени бяха и кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч. Това стана с 16 гласа „За“, един глас „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Съдебните избиратели за Окръжен съд – Ловеч, са 32 броя, а за Районен съд – Ловеч – 23 броя.

Сподели с:


Вашият коментар