Община Ловеч подготвя проект за изменение и допълнение на Наредбата за кварталните съвети и очаква предложения в тази връзка от гражданите до 4 май т. г. Този проект цели да доразвие и усъвършенства съществуващата наредба в съответствие с новите условия, възникващи във връзка с действащия Закон за управление на етажната собственост, и да създаде условия за облекчаване създаването на кварталните съвети във всички квартали.

Законът за управление на етажната собственост е в сила от 1 май 2009 г., община Ловеч е една от общините, в които регистрацията е обхванала 99 на сто от обектите. В процеса на информираност, организация и провеждане на събранията за избор на форма на управление и управляващ орган в обектите на етажната собственост основна роля за съдействие изиграха съществуващите квартални съвети и най-вече техните председатели. По същество избраните по места председатели на УС/управители се явяват органи, на които общината може да се опре в бъдещите предизвикателства по благоустрояване на кварталите, изпълнение на инфраструктурни обекти, на бъдещите проекти по енергийна ефективност и саниране на сградите и др.

Квартал по смисъла на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е обособена територия в град, определена с решение на общинския съвет. В тази връзка е едно от измененията в наредбата. Друго е свързано с внасянето на определението квартално събрание, досега използваните форми са общо събрание на населението или учредително събрание. Целта е недвусмислено да се регламентират присъствие, права и основание за провеждане, избор и взимане на решения, които касаят квартала. Промени се предлагат и в броя на лицата за инициатива по създаването на квартален съвет, като така се търси по-голяма достъпност и опростяване на процедурата. По-голяма информираност пък ще се постигне с публикации и съобщения и на сайта на общината.

Новост е в кварталното събрание да може да участват ръководители и на неправителствени организации, предлага се да отпадне текстът за участие на представители на общинската администрация, общински съветници и на РУП, за да се освободи инициативата от администриране. Тези институции обаче ще оказват методическа помощ.

Предлага се още да бъдат удължени сроковете за регистрация и промяна от 7 на 14 дни, уреден е въпросът с мандатността – вече 4 години, с цел изравняване на мандата с този на общинския съвет.

В проекта е заложено кварталните съвети да заседават най-малко три пъти в годината, включена е и възможността членовете на кварталните съвети да бъдат командировани за обучения и обмяна на добри практики, както и да бъдат награждавани със заповед на кмета за успешно изпълнени инициативи.

Има и предложения за отпадане на някои текстове, оформящи наредбата в нормативната й част, за които е отпаднала необходимостта поради давност.

Община Ловеч очаква предложенията от гражданите на адрес: obshtina@lovech.bg. Проектът за допълнение и изменение на Наредбата за кварталните съвети може да се намери на сайта на община Ловеч – www.lovech.bg.а

Сподели с:


1 коментар

 1. По същество
  избраните по места председатели на УС/управители се явяват органи, на
  които общината може да се опре в бъдещите предизвикателства по
  благоустрояване на кварталите, изпълнение на инфраструктурни обекти, на
  бъдещите проекти по енергийна ефективност и саниране на сградите и др.

  АЛА-БАЛА 🙂 Кварталните отговорници са най-големите нарушители в кварталите и въобще не им пука какво се случва 🙁

  Хайде сега гражданите в краткиjте срокове, определени от Общината  /4 май/ вместо да ядат и пият по празника да проявят гражданска съвест и да разгледат в тесен семеен кръг Предложението за промяна на Наредбата за кварталните съвети 😉

Вашият коментар