Община Ловеч изпрати покана до политическите партии за участие в консултации на 10.05.2019 г. (петък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.  Консултаациите са за сформиране състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 година.

Поканата е до представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Това са

ДО ПП ГЕРБ, КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО“, ПП ДПС, ПП ВОЛЯ, КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

И КОАЛИЦИЯ ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН“.

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което да съдържа:

– наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

– трите имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състав на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на ПСИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg, секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Избори за членове на Европейски парламент 2019“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Сподели с:


Вашият коментар