3 са за Баховица, Слатина и Хлевене – да се възстановят парковете, четвъртото – за ОДЗ „Слънце”-  децата да изградят свой „Еко-град”

Община Ловеч внесе вчера 4 проектни предложения по национална кампания „За чиста околна среда – 2012 г.” към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Проектните предложения са разделени в две категории – общини и кметства и училища, детски градини, обединени детски комплекси. В първата категория целта на кампанията „За чиста околна среда – 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по кампанията  се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.  Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите. Максимална стойност на всеки проект е до 10 000 лева с ДДС. Резултатите от оценката на проектите ще бъдат публикувани в края на май т. г.

Целта на кампанията във втората категория е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес. Максимална стойност на всеки проект е до 5 000 лева с ДДС.

Три от проектните предложения на община Ловеч са за селата Баховица, Слатина и Хлевене. По тях се предвижда възстановяване на съществуващите паркове, намиращи се в центровете на селата – изчистване на пространствата, засаждане на нови декоративни храсти и цветни лехи, възстановяване на пейки, беседки и детски съоръжения за игра, закупуване на нови съоръжения за спорт на открито. Съгласно изискванията на кампанията почистването и част от засаждането на цветята ще се извърши с доброволен труд на местните жители. Общата стойност на трите проекта е 25 200 лева с ДДС. Продължителността им е до 31 ноември 2012 г.

Четвъртото проектно предложение „Сред чистата природа се учим и живеем най-добре” е за ОДЗ „Слънце” – Ловеч. Основната му цел е приобщаване на децата към природата, формиране на екологичната им култура и осъзнаване на собственото им поведение. Основни дейности по проекта са организиране на обучаващи, проблемни, игрови и практически ситуации – работа с природни материали, полагане на грижи за цветя, почистване на двора на детското заведение, труд в разсадника и опитното поле, изработване на „Еко-град” от използвани вече ненужни листи хартия, кутии, вестници, организиране на изложби, излет сред природата – Крушунските водопади и Деветашката пещера, организиране на зелена детска градина – изнасяне на режима сред природата, осъществяване на мерки за информация и публичност – изработване на брошури, създаване на кратки видеоклипове. Продължителността на проекта е 6 месеца – до края на ноември 2012 г. Стойността му е 4913 лева.

Сподели с:


1 коментар

  1.   Вероятно кметовете или кметските наместници са от БСП или назначени то кмета Казанджиев. Какво да правят селата с обрасли тротоари от храсти,липса на градинки,пейки,завзети тротоарни пространства от навеси и шапрони,разбити улици,замърсени водоизточници,лисва на отводнителна канализация,пречиствателни станции и много още много въпроси.Възниква въпроса-КОЙ ОПРЕДЕЛИ ТОЧНО ТЕЗИ СЕЛА В ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ?

Вашият коментар