Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че от 24.06.2019г. до 25.06.2019г. ще се проведе имагоцидна обработка (третиране срещу комари) на територията на гр. Ловеч и 34 населени места на община Ловеч. В периода от 20,30 часа до 04,00 часа ще бъде извършено третиране на обекти за обществено предназначение – паркове, зелени площи, места за отдих, градинки в детски и учебни заведения и болници с:

Биоцид – ТАЛИЗМА УЛ, доза 160мл./100кв.м. с карантинен период – 24 часа;
Мероприятията по третиране на площите ще се проведат по следния график:

а) кметства и кметски наместничества на територията на община Ловеч – дата на третиране: 24.06.2019г.;

б) територията на гр. Ловеч – дата на третиране: 25.06.2019г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.

Сподели с:


Вашият коментар