На 16 март групите от клуб „Екология и опазване на околната среда“, СИП „Екология“ и ученици от 5 и 6 клас посетиха пречиствателната станция в гр. Ловеч. Заедно с преподавателите Ивелина Каменова (биология), Тамара Дамянова (химия) и Десислава Иванова (география) учениците наблюдаваха цялостния процес на пречистване на водите (битови и други) във всеки един етап.

На 22 март – Световният ден за опазване на водата, съвместно с НПО” Екомисия 21 век” ученици от училището  направиха изследване на водите на р.Осъм, където измериха кислородното съдържание и нейното pH.

Сподели с:


Вашият коментар