Прочетено716пъти

Във връзка с процедурата по избор на Спортист на годината за 2018 г. Община Ловеч отправя покана към медиите и спортните клубове за попълване на анкетата с имената на всички номинирани състезатели. Предложенията за изготвяне на анкетата бяха представени от спортните клубове с изявили се през годината състезатели по тяхна преценка. Работната среща ще се проведе на 14 декември 2018 г. (петък)  от 16,30 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация.

Съгласно т.7.4 от Статута за ежегодна персонална награда „Треньор на годината“ „Спортист на годината“, приет с Решение №484/27.07.2017 г. на Общински съвет – Ловеч, на срещата се канят представители на всички медии и спортни клубове на територията на Община Ловеч. След попълването анкетите се запечатват в плик и се отварят на заседанието на финализиращата комисия, която съгласно т.7.5.1 от Статута е в състав: Председател – заместник-кмет на Община Ловеч; Секретар – директор дирекция, в чиито ресор е спортът; Членове – двама представители на общинска администрация, двама представители на съорганизатора – 1 от СБЖ – дружество Ловеч и 1 от спортните клубове, представител на Общински съвет – Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар