Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема: “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Ловеч 2018. Конкурсът е мероприятие от извънучилищните дейности, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа – общински, областен и национален.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично рисунките включват изобразени моменти от работата на пожарникарите и спасителите по време на природни бедствия, пожари, пътни произшествия, аварии и екологични катастрофи. Не са разглеждани и оценявани рисунките, които не са съобразени с изискванията за размера и формата, определени с Правилата.

В конкурса участваха рисунки на деца от 14 училища и специализирани звена от шест общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на конкурса. Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври  2018 г. В определянето на рисунките – победители участваха художник и специалисти от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. Класирането на рисунките, участвали в Областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” в отделните категории и възрастови групи е следното:

 

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място –  Мая Георгиева Маринова – 10 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II  място  – Цветелина Анатолиева Илиева – 8 г., ОУ „Васил Левски” с. Орешак, община Троян

III място – Магдалена Миленова Маркова – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

 

II възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място  – Крисиян Красимиров Хиков – 11 г. СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II  място –  Васил Петров Димитров – 12 г. , СУ „Бачо Киро” гр. Летница

III място – Патрисия Тихомирова Петкова – 11 г.., ОУ „Васил Левски” гр. Ловеч

 

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място  – Марин Любомиров Валеров – 14 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място  – Тодор Красимиров Нинов – 15 г., НПГГСД „Сава Младенов” гр. Тетевен

III място  – Мартина Генадиева Бояджиева – 14 г., ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 7 до 10 г

I  място – Христиана Йорданова Петрова – 7 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Светлина Данаилова Василева – 10 г.   Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ място – Виктория Венелинова Карагьозова – 7 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

 

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място – Гергана Божидарова Тодорова – 12 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Ивайло Рачев Иванов – 13 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ място – Десислава Николаева Коларова – 11 г., Школа по изобразително изкуство към  НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

 

III възрастова група от 14 до 18 г. – Няма представени рисунки

 

ТРЕТА КАТЕГОРИЯДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място – Анелия Михайлова Данева – 10 г., НУ „инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит, РЦПППО – Ловеч

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място – Яким Росицов Якимов – 13 г., СУ „Васил Левски” гр. Априлци, РЦПППО – Ловеч

ІІІ възрастова група – от 14 до 18 г.

I  място – Ралица Илиянова Ангелова – 14 г. ПГИТУ гр. Ловеч, РЦПППО – Ловеч

 

 

 

Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема: “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Ловеч 2018. Конкурсът е мероприятие от извънучилищните дейности, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа – общински, областен и национален.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично рисунките включват изобразени моменти от работата на пожарникарите и спасителите по време на природни бедствия, пожари, пътни произшествия, аварии и екологични катастрофи. Не са разглеждани и оценявани рисунките, които не са съобразени с изискванията за размера и формата, определени с Правилата.

В конкурса участваха рисунки на деца от 14 училища и специализирани звена от шест общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на конкурса. Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври  2018 г. В определянето на рисунките – победители участваха художник и специалисти от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. Класирането на рисунките, участвали в Областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” в отделните категории и възрастови групи е следното:

 

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място –  Мая Георгиева Маринова – 10 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II  място  – Цветелина Анатолиева Илиева – 8 г., ОУ „Васил Левски” с. Орешак, община Троян

III място – Магдалена Миленова Маркова – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

 

II възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място  – Крисиян Красимиров Хиков – 11 г. СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II  място –  Васил Петров Димитров – 12 г. , СУ „Бачо Киро” гр. Летница

III място – Патрисия Тихомирова Петкова – 11 г.., ОУ „Васил Левски” гр. Ловеч

 

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място  – Марин Любомиров Валеров – 14 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място  – Тодор Красимиров Нинов – 15 г., НПГГСД „Сава Младенов” гр. Тетевен

III място  – Мартина Генадиева Бояджиева – 14 г., ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 7 до 10 г

I  място – Христиана Йорданова Петрова – 7 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Светлина Данаилова Василева – 10 г.   Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ място – Виктория Венелинова Карагьозова – 7 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

 

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място – Гергана Божидарова Тодорова – 12 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Ивайло Рачев Иванов – 13 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ място – Десислава Николаева Коларова – 11 г., Школа по изобразително изкуство към  НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

 

III възрастова група от 14 до 18 г. – Няма представени рисунки

 

ТРЕТА КАТЕГОРИЯДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място – Анелия Михайлова Данева – 10 г., НУ „инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит, РЦПППО – Ловеч

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място – Яким Росицов Якимов – 13 г., СУ „Васил Левски” гр. Априлци, РЦПППО – Ловеч

ІІІ възрастова група – от 14 до 18 г.

I  място – Ралица Илиянова Ангелова – 14 г. ПГИТУ гр. Ловеч, РЦПППО – Ловеч

 

 

 

 

Сподели с:


Вашият коментар