През последните години в страните от Европейския съюз се отчита силна и трайна тенденция към повишаване на теглото и затлъстяване. В половината държави един от всеки двама страда от свръх тегло, а всеки страдащ от затлъстяване губи 8-10 години от живота си.

В противодействие на тази тревожна тенденция Главна дирекция „Здравеопазване и потребители” към Европейската комисия /DG SANCO/ e  разработила цяла платформа „Диети, физическа активност и здраве”. Част от тях е и проектът „Повишаване консумацията  на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението”.

Проектът се реализира от френската агенция за връзки с обществеността и комуникации ЛИГАРИС – БАБЕЛ пилотно в три държава – България, Румъния и Словакия и цели да установи ефективни подходи за повишаване консумацията на плодове и зеленчуци, като предостави повече информация по темата, промени отношението към ежедневната им употреба за приготвяне на храна и промени хранителните навици на основните целеви групи в полза на пресните плодове и зеленчуци.

Проектът залага не на поученията и сухата статистика,

а на забавлението, изненадата и удоволствието.

Дейностите са насочени основно към децата и юношите, които в най-силна степен са склонни да пренебрегват плодовете и зеленчуците за сметка на по-привлекателни за тях, но крайно нездравословни продукти и храни. Други уязвими групи от населението са бременните, които особено силно се нуждаят от всички най-ценни витамини и съставки в пресните плодове и зеленчуци, както и по-възрастните хора над 60 годишна възраст.

В България проектът се изпълнява от ПР Агенция Янев и Янев на територията само на два града – Ловеч и Троян  – в периода ноември 2012 – юни 2013 г.

За Ловеч местният партньор по проекта е Фондация Център за социални и икономически инициативи, а подкрепящите организации са СОУ „Тодор Кирков“ , ОУ „Христо Никифоров“ , ОУ „Васил Левски“ , ЦДГ „Детелина“, МБАЛ „П.Стоянов“ , Отделение по акушерство и гинекология,  Дружество «Военноинвалиди», Клуб на инвалида – кв. Вароша и Клуб „Туристи-ветерани“ .

 За Троян проектът  се реализира в партньорство с дружество „Знание” и подкрепата на следните организации: СОУ „Васил Левски“ , НУ „Христо Ботев“ , ОДЗ „Осми март“ , ОДЗ „Буковец«, МБАЛ Троян, Отделението по акушерство и гинекология, Дружество на военноинвалидите,  Дружество на слепите,  Културен клуб на пенсионера,  Дружество на инвалидите.

В предварителната фаза бяха тествани всички информационни материали по проекта във фокус групи и беше извършено проучване на нагласите на представители на трите целеви групи към консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

В стартовата фаза проектът предвижда роуд-шоу с пътуващ ван, който да привлече вниманието на обществеостта към важността на темата и да представи предстоящата кампания. За Ловеч  тя продължава от 7 до 9 ноември, а за Троян – от 12 до 14 ноември 2012 г.

Същинската фаза по реализация на проекта предвижда ежемесечни кулинарни демонстрации във всяка от подкрепящите организации и раздаване на плодове и зеленчуци на присъстващите. За срока на целия проект ще бъдат раздадени 7000 кг пресни плодове и зеленчуци. По време на тези демонстрации ще се раздават брошури и листовки с рецепти. Част от кампанията е и конкурсът за най-добра рецепта, който ще се проведе по организации.

В хода на кампанията се предвиждат и други интересни и забавни събития и инициативи, а след приключването й – оценка на постигнатите резултати чрез стандартизирани телефонни интервюта с участници в събитията.

Сподели с:


2 коментара

  1. „Какво пречи на хлебопроизводителите?
    Диетолозите! Това ясно заяви Марияна Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Заради тяхното влияние дневната консумация на хляб у нас била спаднала на около 130 грама от 300-350 грама преди. За сравнение, 300-400 грама е консумацията във Франция, Германия, Великобритания и Белгия. Хляб консумират предимно възрастните хора, оформи потребителският профил на българите Кукушева.“

Вашият коментар