Изложба „Аз един Бачо Киро съм” на Исторически музей –Бяла черква гостува на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” от 20 май до 2 юни.

Целта на изложбата  е да представи и популяризира  живота и дейността на Бачо Киро Петров като  учител, просветител, книжовник, читалищен деец, пътешественик, поет и революционер.

Изложбата  възкресява спомена за неговия героичен пример и саможертва, разкрива  приемствеността на непреходните му просветителски и революционни идеи и   популяризира неговите завети  и нравствени добродетели  в нашето съвремие. Образът му ще изплува от сенките на миналото и ще оживее в паметта на поколенията, за да подхранва нашата национална гордост.

Изложбата  започва с биографични данни  и хронология на събитията в живота на великия българин. В нея ще видите важни документи, ръкописи, книги и снимки, които онагледяват  текстовата  информация на всяко експозиционни табло.  Представено е неговото  родословие,  придружено от множество фотографии от фонда на музея, от ДА-В.Търново, от лични фондове.

Изложбата проследява израстването на малкия учител в продължение на 27 години до читалищен деятел, борец за независима българска църква и революционер.  Цитирани са и по-малко популярни  негови стихове, слова и мисли. Показани са и нови документи, които не присъстват в музейната експозиция, както и църквата „Св.Димитър“, където от Освобождението до днес се съхраняват тленните останки на Бачо Киро .

Отделено е внимание на творби на изобразителното изкуство, запечатали неговия образ и литературни творби, посветени на него. Изложбата  популяризира и  паметни места, културни и образователни институции с името на Бачо Киро.

Името на Бачо Киро  достойно се нарежда сред имената на героите на революционното дело и мисъл, сред имената на апостолите на българската национална революция. Той е една значима личност от нашето Възраждане с ярка индивидуалност и самобитен талант на водач на народа. И въпреки че Бачо Киро не е достигнал до такава известност като Левски, Ботев и Бенковски, той има своето специфично място в историята на Българското възраждане като един от най-известните революционери, действали в Търновския край. Но Бачо Киро е едно явление, една особена самобитна личност, която се отличава от другите наши революционери със своя произход, характер, авантюристичен дух и държание пред турските власти.

Бачо Киро е роден  през 1835 година. Благодарение на неуморната му дейност Бяла черква се превръща в духовен и културен център с добре уредено училище, учредено първо селско читалище през 1869 г.  и театрална трупа.  Немирен и неспокоен дух, жаден за знания и приключения. Той повежда младия даскал пеш по света, за да види как живеят свободните народи. Често разказва на съселяните си за чуто и видяно в чуждите страни и градове – Цариград, Букурещ, Белград. Естествен резултат от политико-просветната, читалищна  и революционна  дейност на Бачо Киро  е най-активното участие на селището в Априлското въстание. 101 белочерковци  съставляват основното ядро на четата на поп Харитон и Бачо Киро, водила 9-дневни боеве с турските войски в Дряновския манастир. След опожаряването на манастира и разбиването на четата Бачо Киро успява да се спаси и заедно с няколко другари се връща в родното село, където се укрива известно време,  но бива заловен от чорбаджиите и предаден на турците. В Търново го съди извънреден съд като главен виновник и подстрекател на бунта в Търновските села. На 28 май Бачо Киро е обесен в Търново. Бачо Киро влиза в българската история като герой, който има място и в нашето съвремие.

 

Изложбата „Аз един Бачо Киро съм“ е изготвена  от Исторически музей – Бяла черква по проект, финансиран от Министерството на културата на Република България.

Сподели с:


Вашият коментар