Община Ловеч

С настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато през месеците от април до септември, в автоматичната измервателна станция в Ловеч не се регистрират денонощия с превишени норми, през есенно–зимните месеци броят на превишенията рязко се увеличава и надхвърля допустимите 35 денонощия за календарна година. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици, според редица специализирани изследвания, е предпоставка за:

 • по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания на очите (конюнктивити и кератити);
 • усложняване и по-тежко протичане на хроничните болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.

Проведените многогодишни изследвания в региона на области Плевен и Ловеч показват, че основните източници на замърсяване с ФПЧ са процесите на изгаряне на горива за битово отопление, особено при зими с продължителни метеорологични процеси, затрудняващи разсейването на димните газове в атмосферата (температурни инверсии, ниско атмосферно налягане с безветрие и др.). Въпреки сложните икономически и социални проблеми, свързани с избора на начин на отопление във всеки отделен дом,

За да запазим чистия въздух и здравето си през отоплителния сезон,

Община Ловеч Ви напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон:

 • При възможност използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – газификация на жилищата или електрическа енергия. При по-масово включване на членовете на етажната собственост към централна  топлофикация или газификация, разходите за отопление на отделните жилища намаляват.
 • Изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда. Външната или вътрешната топлоизолация на стени и тавани, подмяна или уплътняване на прозоречната дограма, дори плътните завеси, съществено намаляват загубата на топлинна енергия, количествата горива и съответно емисиите във въздуха.
 • Ако все пак сте избрали отопление с изгаряне на твърди горива:
 • Не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се отделят увеличени количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид.
 • Проверете състоянието и височината на комините!  Недостатъчната височина на комините на жилищните сгради (по-малко от 0,5 – 1,0 m над билото) затруднява както процеса на горене, така и разсейването на газовете в атмосферата!
 • Почистете димоходите и комините от сажди! Осигурете топлоизолация на комините и защитни „шапки“ против попадане или кондензация на влага, която води както до постепенно разрушаване на комините, така и до непълно горене с отделяне на сажди и токсичен въглероден оксид!
 • Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха.
 • Не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли отпадъци – пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.
 • Изгарянето на отпадъци (освен в специализирани регистрирани инсталации) е забранено и нарушителите се глобяват!

За намаляване замърсяването от автомобилния трафик през зимата:

 • Не оставяйте с включен двигател на място  автомобила си продължително време!
 • Не използвайте автомобили с неизправно изгаряне  на горивото в двигателите – следете състоянието на изпусканите от ауспусите отработени газове!
 • Нивата на емисиите от автомобилните двигатели в вътрешно горене (ДВГ) се контролират от ИА „Автомобилна администрация” и КАТ! 

Община Ловеч Ви призовава заедно да опазим през зимата чист въздуха, 
който дишаме!

Сподели с:


4 коментара

Вашият коментар