Прочетено435пъти

Проекто-дневният ред на Шестдесет и първото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов засега съдържа 34 точки. Общинските съветници се събират на 28 март (четвъртък) 2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Шест питания на общински съветници от опозицията са първите точки. Темите са обществените поръчки, приходите от туристическите обекти, преместваемите обекти на площад „Тодор Кирков“, събраните такси по чл.32 33 и 34 от наредбата на местните данъци и цени на услуги и издръжката на детските градини и ясли.

Ще се гледат още и отчетите за дейността и проблемите на селата Хлевене и Чавдарци.

Точка 10 е одобряване на бюджетната прогноза за местните дейности в периода 2020 и 2022 година на Община Ловеч.

Следват годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Ловеч за 2018-2020 г. за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година, приемане на отчет за изпълнение на Общинска програмата за закрила на детето за 2018 година на Община Ловеч и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

Под точка 32 виждаме предложението на кмета за учредяване на стипендия „Академик Димитър Мишев“ в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.

Заседанието се свиква от Петър Цолов, председател на Общински съвет – Ловеч, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сподели с:


Вашият коментар