Астрономическата пролет долетя на крилата на птиците в Регионална библиотека – Ловеч. Над 40 ученици  от ОУ „Хр. Никифоров“ и СОУ „Т. Кирков“  и гости слушаха с голям интерес лекцията на Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците. Децата имаха възможността да се запознаят подробно с различните видове птици обитаващи страната, с какво се хранят и какви навици имат.

Инициативата беше организирана от Българското дружество за защита на птиците и Центърът за работа с доброволци към библиотеката.

 

Сподели с:


Вашият коментар