На територията на община Ловеч:

  • 05.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Радювене
  • 05.2018 г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Скобелево

На територията на община Троян:

  • 05.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Гумощник
  • 05.2018 г. от 14.00ч. до 15.00ч. с. Орешак

На територията на община Луковит и община Угърчин:

  • 05.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Бежаново
  • 05.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Катунец

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

  • 05.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Градежница
  • 05.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Орешене

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Сподели с:


Вашият коментар