Областният управител Георги Терзийски организира обществено обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги. То ще се проведе на 5 юли от 13  ч. в зала 101 на Областна администрация.

 За форума покани са получили Общините, Областна дирекция „Социално подпомагане” и общинските служби, РЗИ, Регионалното управление на образованието, неправителствени организации. Срещата е отворена и в нея могат да се включат и други представители на заинтересовани страни – доставчици на социални услуги, представители на съвети на потребители от социални услуги и други, имащи отношение към развитието на социалните услуги, като те трябва да заявят участието си до 3 юли на електронната поща на Областен управител: governor@lovech.government.bg.

Общественото обсъждане се организира във връзка с постъпило писмо на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). В него се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.

От МТСП посочват, че съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата. Проектът на Концепция за Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=
Целта на обсъждането е всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от Министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона.

 

Сподели с:


Вашият коментар