Прочетено1854пъти

Община Ловеч е включена в пилотния проект по Регионална социална икономика „Региони 2018“, ръководен от ГД „ГРУПА“ на Европейската комисия.  Това съобщи на пресконференция на 28 август кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която участва всеки месец в работата на  Комитета на регионите в Брюксел.

В рамките на дейностите по проекта на 5 и 6 октомври 2018 година в гр. Ловеч ще се проведе семинар с изложба-базар и форум под надслов:

ЛОВЕЧ 2018 „МОСТОВЕ ЗА СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Целта на форума: обмяна на опит и споделяне на добри практики,  повишаване на капацитет и обмен на иновации и знание.

Мащабът на събитието е с регионален характер и се предвижда да привлече над 100 участника. То ще се проведе в рамките на два дни, като програмата му се състои от две основни взаимосвързани под-събития с конкретни цели.

  1. Изложение

Целта на изложението е популяризиране на социалното предприемачество и малък бизнес чрез представяне на продукти и услуги и осигуряване на признание за значението на темата на местно и регионално ниво. Организиран е базар-изложение в партера на Сити център Ловеч – Хали Ловеч, което е лесно достъпно, популярно място на центъра на града. По време на изложението участниците с щандове могат да орагнизират конкретни демонстрации – за производство и реализация на продуктите.

  1. Обществен форум „Ловеч – регионални перспективи за развитие на социално ангажирани предприемачи“

Целта е да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него в няколко аспекта:

а) политики за развитие;

б) добри практики за социално предприемачество;

в) устойчиви решения за партньорство.

В рамките на първия работен ден от форума ще бъдат проведени 4 тематични форума за дискусии по конкретни теми:

  • Достъп до ресурси и пазари – с модератор  Райна Тимчева от  Микрофонд АД[N1] .

Микрофонд АД е финансова небанкова институция, която от 18 години работи в помощ на микропредприятия и земеделски производители. Кредитирала е над 14 000 предприемачи, от които над 2000 новосъздадени, стартиращи предприятия. От началото на 2018 г. е финансов посредник по финансов инструмент по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. като отпуска заеми с фиксирана годишна лихва от 2,9% и 4,35% със срок на погасяване до 10 години за стартиращи и социални предприятия.

Райна Тимчева е с над 30 години професионален опит по управление и оценка на европейски проекти и програми. Участвала е в разработването, адаптирането и провеждането на обучителни модули за държавни администрации, неправителствени организации, бенефициенти по различни програми, финансирани от ЕС и публично-частни партньорства. От 2004 г. е експерт микрофинансиране в Микрофонд АД за София и София област.

  • Дигитален маркетинг – с модератор Александър Георгиев – създател на Advertise и асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс. Александър е създател на дигитална агенция Advertise. Завършил е бакалавър eCommerce и магистратура Wireless Enterprise Business Systems в Brunel University, западен Лондон. Запалва се по дигиталния маркетинг oще през 2007, когато обслужва малки и средни предприятия във Великобритания, предлагайки Google AdWords услуги. През годините е събирал опит в България и чужбина с клиенти като Cannon, Technopolis, Fantastico, Peugeot, Plesio, Domino’s Pizza и др. и днес вече Алекс е един от най-опитните специалисти в дигиталния маркетинг в България, също е и сред няколкото български Google Certified Trainers. В момента най-голямо удоволствие му доставя работата в сферата на Conversion Rate Optimisation и създаването на цялостни дигитални стратегии. Алекс  обича да мисли извън границите на вече създаденото – често се налага сам да измисля алгоритми и да съчетава различни стратегии за разрешаването на проблемите. А част от тези стратегии е готов да разкрие и на вас.
  • „Допълваща“ заетост – с модератор  Фреди Уулс от Де Пасарел-Холандия[N2]

Фреди Улс е холандец, с 35 години опит като директор на един от големите холандски доставчици на социални услуги, разположени в над 40 сгради, с над 1000 клиенти хора с увреждания и 500 служители. От 2006 години е активен и в България като консултант на държавни институции, общини и доставчици на социални услуги. От 2012 г. периодично живее в България и работи в полето на развитието на социални услуги и социално предприемачество. Фреди е Заслужил гражданин на град Ловеч.

 

  • Решение „един за всички“ – с модератор Росен Рашков – Професионален коуч и фасилитатор – асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс. Росен е професионален коуч и тренер, член на International Coach Federation – Global & Bulgarian Chapters.  Автор на собствена рубрика в списание „Човешки ресурси” и гост-лектор на форуми в програмите на ICF & TEDx. На 39 години, Росен има над петнадесет години управленски опит в различни компании – от малки семейни фирми до организации с над 5000 служители.

Интересува се от различните аспекти на личностното развитие в професионална среда, като изследва социалните умения, нужни за персонален прогрес. Това Росен постига чрез различните проявления на своята дейност – в индивидуален план чрез персонален коучинг, и екипно – чрез тренинги, обучения и групови коучинг сесии.

 

Проектът се изпълнява съвместно с Българският център за нестопанско право.

От 2011 год. Български център за нестопанско право работи за насърчаване развитието и подкрепа на предприемачеството на НПО в България чрез изготвяне на становища, анализи, проучвания, организиране на обучения, кръгли маси, дискусии. Екипът на фондацията предоставя системна подкрепа на неправителствените организации да стартират свързана с мисията им стопанска дейност с убеждението, че това е един от начините за постигане на устойчивост и финансова независимост. Организациите, които са мотивирани да развиват стопанска дейност, имат нужда от експертна и финансова помощ, за да постигнат трайни добри резултати. Именно в отговор на тези нужди е създадена програмата „Предприемачество за НПО“, в която възможности за индивидуални консултации и надграждащи обучения са предвидени във всички етапи.  Най-добре развитите и обмислени бизнес идеи имат шанс за финансова инвестиция чрез участие в ежегодния конкурса „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“, който обявява своите победители по време на традиционния „Базар на социалните предприятия“.

Надя Шабани работи в БЦНП от 2001 до 2009 и от 2012 до сега. Програмите и проектите, които ръководи са свързани с развитието на формите на публично-частно партньорство между държавата и гражданските организации, доброто управление, създаване и развитие на граждански организации, застъпничество и публични политики и пр. Ръководила е повече от 20 проекта насочени към промяна на социална среда в България и е била обучител в повече от 60 обучения за държавни служители, общинска администрация, потребители на социални услуги, НПО служители, юристи и пр.

През 2009 (до 2012) Надя Шабани бе избрана от МС за Председател на Държавната агенция за закрила на детето в България, основният орган, който се занимава с координиране на държавната политика за закрила на детето и защита на детските права в България. Най-значимите две инициативи, в които имаше важно участие са– 1) програмата за деинституционализация на детските домове за изоставени деца в България и реформата на системата (Плана за действие, който бе одобрен от ЕС, е на стойност 100 000 000  евро за първите 4 години и 2 проекта на закон за детето).

 

Регистрацията за събитието може да се извърши на специално създаден за целта сайт – http//mostovelovech.eu/home , в който ще се съдържа и допълнителна информация по програмата на събитието, информация за участниците и гостите. Необходимо е участниците предварително да отбележат при регистрация в коя среща биха желали да участват.

През втория работен ден на форума ще се проведе конференция в зала №109 на Дом „Преслав“ за представяне на идеите от тематичните форуми за дискусии.

Общината Ловеч ще отличи организациите с най-добре представена практика или идея от тематичните форуми и връчи специална награда за социално ангажиран предприемач.

Сподели с:


4 коментара

Вашият коментар