Каним всички любители и привърженици на велосипеда и велосипедните спортове! Станете част от приключението!

Организатори: Спортен клуб по ориентиране Ловеч и Велоклуб Пресечената скала.

Награди: Наградите са любезно осигурени от БАЛКАНВЕЛО АД, Спортен клуб по ориентиране Ловеч, Велоклуб Пресечената скала и партньорите на събитието.

–  Медали за I, II и III място;

–  Велосипед Reactor Runner 26” за класиралите се на първо място в отделните състезателни категории;

–  Атрактивни и разнообразни награди за класиралите се в различните състезателни категории;

–  Грамота / удостоверение за участие в състезанието;

 

Meдийни партньори за отразяване на състезанието:

Lovech Today, Lovech Online, Зетра медиа,

Вестник: Народен глас, Ловеч Прес, Ловеч Глас

 

Регистрация: Регистрацията за състезанието започва от 01.04.2012 до 10.05.2012 на e-mail: veloclub.prskala@gmail.com и в пряк контакт с организаторите.

Изисква се задължително попълване на „Декларация за участие” и „Декларация за освобождаване от отговорност”.

Регистрационна такса: 2 лв.

Регистрация за участие в деня на състезанието е възможно, като регистрационната такса е 4 лв.

 

Всички въпроси отнасящи се до регламента на състезанието и регистрацията може да задавате на :

e-mail:  veloclub.prskala@gmail.com
skype: veloclub.prskala
GSM: 0877 65 35 45

 

Следете интернет страницата на Велоклуб Пресечената скала за актуална информация за събитието:

www.veloclub-prskala.zzl.org

 

 

Програма на състезанието

 

13.05.2012 г. неделя

площад „Екзарх Йосив 1” (пред сградата на Община Ловеч)

 

10.00 ч. – Технически преглед на велосипедите

10.15 ч. – Раздаване на стартови номера и разясняване регламента на състезанието

10.30ч. – Старт

 

Състезанието BIKE ADVENTURE Lovech 2012 ще се проведе на територията на централната градска част, парк Стратеш и околностите му. Непосредствено преди старта ще бъдат дадени допълнителни разяснения и указания относно регламента.

 

 

 

Регламент на състезанието.

 

        Състезателни категории:

–  мъже – индивидуално участие мъже над 18 г.

–  жени – индивидуално участие жени над 18 г.

–  деца – момичета и момчета от 14 до 18 г.

 

Състезанието ще се проведе в два етапа:

I етап – ориентиране по карта

II етап – колоездене по маршрут

 

        Всеки състезател е длъжен да информира и да се консултира с Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.).

 • Всеки състезател участва със собствен велосипед.
 • Всеки участник в състезанието участва на своя отговорност.     
 • Поради съображения за сигурност, всички състезатели трябва да имат добра физическа подготовка.
 • Организаторите не носят отговорност за каквито и да е контузии или инциденти с участниците по време на състезанието.
 • Всеки участник подписва „Декларация за участие” и „Декларация за освобождаване от отговорност”.
 • Състезателите нямат право на външна помощ по време на състезанието и по трасето.
 • Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите (стартовите номера). Неизпълнението на гореспоменатото, ще доведе до дисквалифициране на участника.
 • Състезателите, имат правото да носят логото на спонсорите си.
 • Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на състезанието.

 

Регламент

 

        I етап – ориентиране по карта (този етап се осъществява пешеходно в централната градска част на Ловеч), всеки участник ще трябва да открие и премине през определен брой контролни пунктове и да маркира състезателният си картон със съответният цвят. Контролните пунктове ще бъдат указани на старта на състезанието, където всеки състезател ще получи карта, която да го насочва към местата на които трябва да отиде и състезателен картон.

– мъже – 6 контролни пункта

–  жени – 5 контролни пункта

–  деца – 4 контролни пункта

 

Няма значение в каква последователност ще бъдат преминати контролните пунктове и по какъв маршрут ще бъде достигнато до тях. Ако е пропуснал някои от контролните пунктове, състезателят се връща за да го открие и да маркира своя картон.

След като премине всички контролни точки състезателят се връща на старт-финала, оставя своят състезателен картон при съдиите и получава маршрута за колоездене само ако е преминал през всички контролни пунктове.

 

Участника продължава с II етап – колоездене по маршрут. Състезателят получил карта с маршрута за колоездене стартира веднага със своя велосипед намиращ се на старт-финала.

Маршрута ще бъде и предварително обявен на интернет страницата на Велоклуб Пресечената скала (www.veloclub-prskala.zzl.org), където всеки може да се запознае с него и да го разгледа подробно.

 Маршрута ще бъде маркиран с ленти закачени на подходящи места, за да спомагат за навигацията на колоездача. В няколко точки от маршрута ще се намират съдии, които ще маркират състезателя, че е преминал по трасето. Това се прави с цел да се избегне съкращаване на маршрута или преминаване по друго трасе различно от състезателното.

Класиране

        На първо място ще бъде класиран участникът, завършил пръв, без да нарушава правилата на състезанието.

Първо, второ и трето място ще бъдат присъдени във всяка една категория състезатели.

 

         Задължителна екипировка и оборудване:

1. Технически изправен велосипед;

 

         Препоръчителна екипировка:

 1. Каска;
 2. Съд за вода;
 3. Очила;
 4. Ръкавици;
 5. Светлоотразителна жилетка или ярки светли дрехи

 

         Екипировка осигурена от организаторите:

1.  Отличителни знаци на състезанието (стикери със стартов номер за човека и велосипеда).

 

         Оттегляне от състезанието и дисквалифициране
        Всеки състезател, който се е отказал, оттеглил, отпаднал по др. причини или е дисквалифициран от състезанието, трябва да следва и изпълнява стриктно указанията дадени от Организаторите.

 

        Дисквалифицират се:

–  Всеки състезател, имащ непристойно или неспортсменско поведение, замърсяващ или увреждащ околната среда или саботиращ по какъвто и да е начин друг състезател.

–  Всеки състезател използващ външна помощ.

–  Всеки състезател, който не носи отличителните белези на състезанието на определените за това места.

–  Всеки състезател, представил невярна информация при идентификацията си и разминаваща се с тази при регистрацията.

–  Всеки състезател, който изоставя или откаже да помогне на състезател изпаднал в беда, при инцидент.

–  Всеки състезател, употребил какъвто и да е вид забранени стимуланти
(допинг), алкохол или наркотици.

– Всеки състезател, нарушаващ правилата и инструкциите на Организаторите, или проявяващ непристойно или агресивно поведение спрямо тях.
        По трасето ще се движат съдий, които ще следят за спазването на регламента на състезанието. По тяхна преценка състезатели, които не спазват регламента на състезанието, ще бъдат наказвани или дисквалифицирани.
        Съдийското решение не се оспорва!

         Правила за опазване на околната среда

        Всички участници в състезанието са длъжни да опазват околната среда, да не унищожават или увреждат растителни и животински видове. Всяко нарушение от подобен характер ще бъде санкционирано. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират състезатели, замърсяващи околната среда.

 

Сподели с:


Вашият коментар