Областният управител на Ловеч Ваня Събчева посети на 18 април, три фирми, представители на малкия бизнес в Ловеч. Това е част от обиколката на губернатора, съвместно с Инспекцията по труда. Целта е да се види на място какви условия на труд са създадени за работниците в различните отрасли и дали редовно получават възнагражденията си.

През 2011 г., както и в предходни години в предприятието няма допуснати трудови злополуки, не са съставяни актове за спиране и/или отстраняване и актове за нарушения, не са установени груби нарушения на трудовото законодателство, информира директорът на Областна дирекция „Инспекция по труда” Митко Митев за „Печатница Дъга”.

Работим повишаване на качеството и капацитета, разширяване набора от продукти и услуги за задоволяване нуждите на клиентите и за повишаване на конкурентоспособността на компанията. От началото на дейността си досега фирмата ни постоянно се оборудва с нови модерни, високопроизводителни машини, свеждащи до минимум субективния фактор и съобразени с международните стандарти в тази област, което гарантира високо качество и бързина на произвежданата продукция, разказа за дейността си управителят на „Дъга” Николай Димитров. Той не спести и перипетиите, през които е минал в началото, докато се сдобие със земята и всички строителни книжа преди да започне изграждането на новата база.

В последните години компанията е предприела политика по обновяване и оптимизиране на машинния парк, дружеството изпълнява и проект „Технологична модернизация на предприятие „Печатница Дъга” ООД чрез внедряване на иновативна цифрова технологична линия за печат на етикети и опаковки за България” по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. В момента фирмата разполага с единствената в България машина за производство на етикети на ролка, като предимството й е, че могат да се печатат само необходимите бройки етикети, при това да се променя ежедневно съдържанието им. Тя е и единствената, спечелила средства по програма „Конкурентноспособност” от Ловеч през последните три сесии.

През 2010 г. е завършена реализацията на проект „Подобряване на условията на труд в „Печатница Дъга” ООД чрез внедряване на климатична и отоплителна инсталация” на стойност 230 000 лв. Той е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд „Условия на труд”  в размер на 38 317 лв. Чрез този проект се създадоха здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, намалиха се разходите за гориво и електроенергия на предприятието, създадоха се условия за опазване на околната среда, обясни още Димитров.

„Стемар – М” ООД е типичен представител на групата на малките предприятия. В него работят 25 човека. Произвежда трикотажни изделия. Използваното работно оборудване и работни места отговарят на изискванията за ергономичност, представи фирмата Митев, като подчерта, че през 2011 г., както и в предходни години в предприятието няма допуснати трудови злополуки, не са установени груби нарушения на трудовото законодателство, работниците получават редовно възнагражденията си, няма оплаквания.

Фирмата работи предимно за износ, обясни управителката Маргарита Чоканова. Тя сподели с областния управител проблема както на „Стемар М”, които ползват помещения под наем, така и на съседната „Йодита” ООД, инвестирала в базата – пътя, който води към двете предприятия. Какво ли не сме правили, за да бъде ремонтиран, но досега нищо, една година сградите ни бяха готови, но не можехме да се настаним, защото нямаше ток, сами си оправихме пътя, разрушиха го и сега никой нищо не ни помага, сподели и управителката на „Йодита” ООД Татяна Пенчева. Нейната фирма също бе посетена от Ваня Събчева и Митко Митев. Тя, както и „Стемар М” е с предмет на дейност „Производство на облекла” и работи от 1994 г., като вече е в новоизградена със собствени средства сграда. Производствените, складовите, санитарно-битовите и офис помещенията, технологичното оборудване и организацията на работните процеси са в съответствие с всички изисквания на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. И през миналата, и в предходни години няма нарушения на трудовото законодателство.

Ваня Събчева се оказа единственият губернатор, който е посетил на място тези предприятия, представители на малкия бизнес в Ловеч. Нито областен, нито кмет, нито председател на общински съвет, никой през годините не е дошъл на място да види какво сме инвестирали, колко работни места сме създали, какви проблеми имаме, никой не е предложил помощ за разрешаването им, бе общото мнение на управителите, които са създали общо около 90 работни места в града.

Сподели с:


Вашият коментар