Доротея Цанкова от инфоцентъра на евродепутата Илияна Йотова в Ловеч представи новият Бюлетин на „Илияна Инфо“ със свободни работни позиции, стажантски програми и проекти:

І. СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ И СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

 1.Европейски и международни структури

·         Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) организира процедура за подбор за съставяне на списък с кандидати за длъжността ръководител на сектор „Инфраструктурни услуги“, отдел „Администрация“ (AD 10), краен срок за кандидатстване – 19 юни 2012г.

 За повече информация: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:134A:0001:0001:BG:PDF


 • ·         Конкурс за срочно наети служители от функционална група II (асистент обществени поръчки) в Центъра за преводи към органите на Европейския съюз – краен срок за кандидатстване – 11 юни 2012г.

 

За повече информация: http://cdt.europa.eu/BG/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx

 

 

 

2. Възможности за работа и стаж в страната

 

·         Стаж на летище Варна

За шеста година „ФрапортТуин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД стартира лятната си стажантска програма. За пореден път тя ще предостави възможност на млади и амбициозни хора да приложат своите знания и умения и да се потопят в динамичната атмосфера на компанията.

Традиционно първият стажантски ден започва с презентация на компанията и завършва с обиколка на летището.Според изготвената програма, всеки отдел ще има възможност да запознае стажантите със своята дейност, в отредения за тази цел петъчен ден.

Тази година студентите могат да кандидатстват за стаж на летище ВАРНА към следните отдели:

Отдел „Авиационен маркетинг”

Изисквания:

 • Студент 2ри или 3ти курс
 • Владеене на английски език
 • Компютърна грамотност – Microsoft Excel&Access

Главен изпълнителен директор – PR

Изисквания:

 • Студент – специалност Маркетинг/Реклама/Връзки с обществеността
 • Владеене на английски език
 • Комуникативност, креативност

Отдел „Счетоводство“

Изисквания:

 • Студент – 3ти или 4ти курс, специалност Счетоводство и контрол
 • Владеене на чужд език – предимство

Отдел „Правен“

Изисквания:

 • Студент – специалност Право – минимум втори курс
 • Владеене на английски език
 • Умение за работа в екип, комуникативност

Главна техническа дирекция

Изисквания:

 • Студент – минимум 3ти курс, специалност в сферата на строителството
 • Владеене на чужд език – английски/немски
 • Комуникационни умения, работа в екип, организираност, отговорност, креативност

Отдел „Управление на проекти и инженеринг“

Изисквания:

 • Студент – 2ри или 3ти курс, инженерно-строителна специалност (ВиК – предимство)

Отдел „РАЛК“

Изисквания:

 • Студент – 1ви-3ти курс
 • Владеене на английски език (руски, немски език – предимство)
 • Компютърна грамотност
 • Усърдие, комуникативност

Отдел „Терминален мениджмънт“

Изисквания:

 • Студент – 2ри-3ти курс – икономическа специалност
 • Владеене на английски език
 • Комуникативност

Отдел „Пътническо обслужване“

Изисквания:

 • Владеене на английски език
 • Компютърна грамотност
 • Експедитивност, комуникативност

Отдел „Сигурност“

Изисквания:

 • Студент – техническа специалност
 • Владеене на английски език

Кандидат-стажантите трябва да са в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина или завършили през 2012 година.

Кандидатстване:

Можете да изпратите CV и мотивационно писмо не по-късно от 12.06.2012 на адрес ftshr@fraport-bulgaria.com

Краен срок: 12 юни 2012 г.

Информация : http://www.varna-airport.com/RecentInformation/HumanResources/Career/TraineeProgram/tabid/216/language/bg-BG/Default.aspx

 

·         АЕЦ “Козлодуй” обявява прием за платени летни студентски стажове

От 1 юни АЕЦ “Козлодуй” стартира прием на документи за кандидатстване в Програма за платени летни студентски стажове за 2012 г. Ще бъдат приети общо 24 студенти от следните професионални направления и специалности:

 • електротехника, електроника и автоматика: автоматика, информационна и управляваща техника (1 бр.); електроенергетика и електрообзавеждане (2 бр.);• енергетика: ядрена енергетика (3 бр.);
 • физически науки: инженерна физика; приложна ядрена физика; физика на ядрото и елементарните частици; ядрена техника и ядрена енергетика (общо 7 бр.);
 • химически науки: радиохимия; ядрена химия (общо 2 бр.);
 • химични технологии: електрохимия и защита от корозия (1 бр.); химични технологии в ядрената енергетика (2 бр.);
 • информатика и компютърни науки: информатика и компютърни науки (1 бр.);
 • комуникационна и компютърна техника: комуникационна техника и компютърни мрежи (1 бр.);
 • биологически науки: екология; екология и опазване на околната среда (общо 1 бр.);
 • икономика: управление на международни проекти (1 бр.); финанси (1 бр.); маркетинг (1 бр.).

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стажантската програма, са: завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50, владеене на чужд език, компютърна грамотност, да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Платените летни стажове ще бъдат с продължителност четири работни седмици и ще се провеждат от 16 юли до 10 август 2012 г. По време на стажа студентите ще разработят проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите ще изнесат презентации по разработените от тях проекти.

Документите за кандидатстване за Програмата за платени летни студентски стажове за 2012 г. на АЕЦ “Козлодуй” – молба и автобиография по образец и уверение със среден успех от последно завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студентът, се приемат от 1 до 22 юни 2012 г. включително в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на e-mail: aec_podbor@npp.bg . Допълнителна информация може да се получи от отдел “Човешки ресурси”, Снежа Кръстева – експерт подбор на персонала, на тел. 0973/7-35-04, или на e-mail: SSKrasteva@npp.bg .

След подбор по документи избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 6 юли 2012 г. Преди започване на стажа студентите са длъжни да се явят на медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Краен срок: 22 юни 2012 г.

Информация : http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=192&page=0&view_offset=&offers_per_page=

 

Стаж в ПроКредит Банк

Стаж в ПроКредит Банк

Стаж в ПроКредит Банк

Стаж в Некст консулт

Стажантска програма 2012 на Банка Пиреос

ІІ. КОНКУРСИ И ПРОГРАМИ

 

 ФРГИ обяви конкурс за създаване на младежки банки 

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) набира заявления за интерес към създаване на младежка банка от нестопански организации, работещи за младежко развитие с участие на младежи (14-25 г.). ФРГИ ще предостави обучения и ноу-хау на 10-20 организации и ще подкрепи процеса на развитие на младежките банки в България.
Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25. В много случаи младежките банкисами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят. Младежките банки са широко разпространени в Европа днес – в повече от 15 страни – и изследвания на тяхното въздействие показват, че те съдействат за развитието на младежко лидерство и имат широк положителен ефект върху общностите като цяло.
Ако сте НПО, която работи за детско и младежко развитие в община с население над 10 000 души, заинтересована да изгради младежка банка, моля да попълните информационен лист (бутон „Документи за кандидатстване“) и да опишете вашата мотивация за създаване на младежка банка и опита ви в набиране на средства от частни дарители.

 

Краен срок: 15 юни 2012 г., 18.00 ч. 

Повече информация на:

http://www.wcif-bg.org/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/513

 

 

Покана за участие в безплатно тримодулно обучени, 10-15 юли 2012 г. 

Обучението е част от дейностите по проект „Синергия“, организиран с финансовата подкрепа на програмата „Младежта в действие“, дейност 1.2.
Целта на проект „Синергия” е да се работи за подобряването на три сфери от живота на младите хора в България – здраве, финансова и социална сфера. Това ще доведе до развитие на нови гледни точки и умения и обогатяване на цялостния мироглед на младите хора, които ще се докоснат до проекта и дейностите му.
Ще съберем дванадесет млади човека от шест града в България. Те ще преминат тренинги за инструктори по Йога на смеха (здраве), финансова грамотност (бизнес) и личностно развитие (социална сфера). Обученията ще се проведат в град София, от 10 до 15.07.2012 г.
След тренинговата част, те ще пристъпят към разпространение на придобитите знания – В последващите три месеца обучените младежи ще трябва да предадат усвоените знания на свои връстници от родните им места под формата на поне 6 сесии по Йога на смеха и поне 3 финансово-образователни беседи.
Сдружение „Чудно“ ще организира и покрие: шест нощувки в град София и храната на участниците по време на обучението.
Всички бъдещи участници трябва да са съгласни с горепосочените условия и да изпратят кратко мотивационно писмо, не по-късно от 18.06.2012 г., на адрес: synergy@life-navigators.com

 

Краен срок: 18 юни 2012 г. 

Повече информация на: http://life-navigators.com/

 

Стипендия за социални изследвания на Фондация ЕРСТЕ 2012/2013 

Могат да кандидатстват изследователи, учени и практици от Централна, Източна и Югоизточна Европа, които учат или се занимават с икономически и социално-демографски промени.
Финансовата подкрепа е за срок до една година за предложена разработка или проект.

 

Краен срок: 10 юни 2012 г.

Повече информация на:

http://www.erstestiftung.org/blog/erste-foundation-fellowship-for-social-research-open-call/

 

 

Конкурс за устойчив бизнес план Postcode Lottery Green Challenge 2012 

Postcode Lottery Green Challenge 2012 има за цел да насърчи развитието на нови, новаторски, творчески и търговски жизнеспособни продукти и / или услуги, които допринасят за екологичен начин на живот, пряко намаляване на емисиите на парниковите газове и залагат на удобството, качеството и дизайна.
Може да кандидатства всяко лице, от която и да е страна, по-възрастно от 18-годишна възраст, фирми, предприятия, институции и всички други организации.
Награда: 500 000 евро

 

Краен срок: 31 юли 2012 г.

Повече информация на: http://www.greenchallenge.info/

 

Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3. Подпомагане на мобилността на работещите с младежта 

Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта.Освен това тя ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел:
– неправителствени организации (НПО),
– организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем държави по програмата „Младежта в действие“,
– публични органи на регионално или местно равнище.
Проектите трябва да се основават на партньорство между две организации партньори от две различни държави по програмата, от които поне една от държава членка на ЕС, изпълняващи съответно функциите на изпращаща и приемаща организация.

 

Краен срок: 3 септември 2012 г.

Повече информация на:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:BG:PDF

Сподели с:


25 коментара

 1. Какво стана, че замлъкнахте? Изплашихте ли се от админа? Споко, не е лош човек, няма да ви изяде. Да си дойдем на думата. Алберт Айнщайн е казал: „Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо.“ Ако някой не може да го направи, значи не си е на мястото.  Херос е доста над тази възраст, интелигентен човек е. Изводите? ………….. Ако иска, админът да пусне анкета за тях. Иначе може да му свърши червеничкото. 🙂

 2. Author

  Моля, спазвайте добрия тон!

  Независимо дали се харесваме или не, живеем заедно. От обиди и подобни дрязги, надали има полза.

  П. Иванов
  „Ловеч днес“

 3. Neznaiko каза:Твоята сила отива само в свирката.Опалянкаааа…  Стана интересно.  Остана да уточним кой тук е майстор на свирките??? 

 4. До там ли я докарахме, че човек да не може един въпрос да зададе по дадено инфо, пуснато в сайта, без да му се нахвърлят , обиждат и заядливо да му отговарят? Големи нерваци сте станали, щом подскачате на всяко изречение. Много ниска топка….много! Пожелавам ви ден изпълнен с ведрина и светлина!

Вашият коментар