Category: Бизнес информация

Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

Радосвета Коева НАП На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци, напомнят от НАП. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2012 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него декларират, че …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82/

СТАРТИРА НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за администрациите на общинско, областно и централно ниво. Процедурата е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Поради регистрирания висок интерес от страна на кандидатите, Управляващият орган …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

В резултат на изпълнението на дадените задължителни предписания от Инспекциата по труда, работодателите са изплатили 559 685 лева

От месец юли на 2012 г., в  Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» функционира специализиран софтуер за проследяване задълженията на работодателите относно изплащането на трудови възнаграждения в проверяваните предприятия. Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч инж. Митко Митев съобщи, че по данни от софтуера от началото на 2012 г. до 20.03.2013 г. инспекторите по …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82/

Община Ловеч обявява конкурс за бизнесмен и инвеститор на годината

Община Ловеч обявява конкурс за признание на приноса в развитието на икономиката в общината, съобщават от кметството в Ловеч. Направленията са две – „Инвеститор на годината” и „Бизнесмен на годината”. Право на участие имат всички фирми, осъществяващи дейност на територията на общината, те може да кандидатстват и с повече от една номинация. Предложенията се приемат …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5-2/

Занаятчиите се записват за Цветница след 10 април

Поради разработването на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч записването на занаятчиите за Цветница ще стане след 10 април. Тогава ще бъде обявен и размерът на таксата, който занаятчиите, заявили участие за Цветница, ще трябва да заплатят. Това съобщават от пресцентъра на ловешкото …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81/

И фирмите без дейност подават годишни декларации

2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път Радосвета Коева                       Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година.  Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8/

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година  за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2011 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ”, или имат подадена декларация(уведомление) за 2011 …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8-2/

Новите цени на ЧЕЗ

С Решение № Ц-13 / 05.03.2013 год., считано от  05.03.2013 год., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди за „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД (краен снабдител) нови цени, по които дружеството продава електроенергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 милиона лева. Цените, по които „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%b7/

19 обекта за приватизация предлага община Ловеч през 2013 г.

7 са действащи търговски обекти 19 са обектите, включени в плана за приватизация на община Ловеч за 2013 г. Списъкът с тях е част от годишния план за работа на Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол, приет на заседанието на общинския съвет през февруари т. г. 7 от обектите са нови и за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/19-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/

Влезлите в сила от началото на годината Наказателни постановления на Инспекция по труда са 47 с общ размер на наложените санкции 36 000 лева.

От началото на 2013 г. Д „ИТ” – Ловеч  е извършила  200 проверки в 188 предприятия, информира Митко Митев, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч. За разследване на постъпили жалби и сигнали са изваршени 27 проверки. Установените при проверките нарушения са 766. По здравословни и безопасни условия на труд нарушенията са 368, а по …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82/