юли 23 2013

883 лица са осъдени през 2012 г. в Област Ловеч

Прочетено950пъти

protestzatvor1107133През 2012 г. в област Ловеч са приключили делата за 923 извършени престъпления, като за 800 от тях има постановена осъдителна присъда, информират от ТБ на Националният статистически институт Ловеч.

Броят на обвиняемите лица е 1 016, като 883 от тях са осъдени.

Престъпленията,  които са завършили с осъждане през 2012 г. в област Ловеч, са 798, като в 92 от тях са участвали повече от едно лице. Престъпленията, завършили с осъдителна присъда с участието на жени, са 66. В градовете на Ловешка област са извършени 57.5% от престъпните деяния.

По местоизвършване на престъплението – територията на Ловешка област –  осъдените лица са 881, от тях 41.5% са осъдени за престъпления против собствеността и 37.6% – за общоопасни престъпления. 48 лица (5.4% от общо осъдените лица на територията на област Ловеч) са осъдени за повече от едно престъпление. Около 30%  от осъдените лица са извършили престъпления в община Ловеч.

Осъдените през 2012 г. жени са 73, като 53.4% от тях са на възраст 30 – 49 години. Най-висок е броят и относителният дял на осъдените мъже във възрастовите групи 18 – 24 и 30 – 39 (съответно 197 и 201 лица). 31 са осъдените лица на 60 и повече години, като 4 от тях са жени.

            Присъдата „лишаване от свобода” е наложена на 539 лица или 61.2% от всички осъдени през 2012 г. лица. Наказанието „лишаване от свобода за срок до 6 месеца” са получили 284 лица, 52.7% от осъдените на лишаване от свобода. 4 лица са получили наказание „лишаване от свобода от 5 до 10 години”, което е най – тежкото наказание, присъдено от съдилищата в Ловешка област през 2012 година.  Повече от една трета (34,8%) са осъдените лица на пробация. Наказанието глоба е наложено на 17 лица, а обществено порицание – на 18 лица.

            През 2012 г. за престъпления, извършени в област Ловеч, са осъдени 67 непълнолетни лица на възраст 14 – 17 години, 64 от които са мъже. Най-висок е делът на осъдените непълнолетни лица на възраст 16 и 17 години (71.2%  от всички осъдени непълнолетни лица на територията на областта).

С най-висок брой и относителен дял са осъдените непълнолетни лица за извършени престъпления против собствеността – 85.1%.

Наказанията обществено порицание и пробация са наложени на 59.1% от общия брой на осъдените непълнолетни лица.

Коефициентът на криминална активност (осъдени лица на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 14 и повече години) в Ловешка област през 2012 г. е 725. За сравнение същият коефициент за страната има стойност 596.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/883-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2012-%d0%b3-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87/

Коментари

  1. debelaka каза:

    А колко от тези лица в действителност са задници?

%d блогъра харесват това: