77 проектни предложения ще внесе област Ловеч в целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България

Прочетено2079пъти

ou1405153Общо 77 проектни предложения ще внесе област Ловеч в целенасочената инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони. Това стана ясно днес на проведеното заседание на областният Съвет за развитие. То бе ръководено от областния управител д-р Мадлена Бояджиева.

Бе дискутиран Доклад от Последващата оценка на Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2007-2013, който бе приет от Областният съвет за развитие на област Ловеч.

На работното заседание бяха разгледани и одобрени предложения от общините от област Ловеч за инвестиционни проекти, във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони.

В последните месеци се наблюдава тенденция, при планирането на мерки за преодоляване на проблемите на Северозападния район да се изброяват не пет, както е записано в нормативните документи, а три области – Видин, Враца и Монтана, т. е. изключват се областите Ловеч и Плевен. В тази връзка по време на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион, проведен на 31 март 2015 г. в Монтана внесох становище, в което изразих тревога от тенденцията на изключване на областите Плевен и Ловеч от програми и мерки, касаещи Северозападния регион и категорична позиция тази тенденция да бъде преустановена. Становището бе подкрепено от членовете на съвета и отразено в протокола от заседанието, припомни областният управител.

ou1405151Именно за разработването на тази инвестиционна програма в Областна администрация са постъпили предложения за инвестиционни проекти от общините Априлци, Летница, Луковит, Ловеч, Троян, Тетевен, Угърчин и Ябланица, от Областно пътно управление и Областна администрация. /Списък на предложенията можете да видите ТУК /

След дискусия Областният съвет за развитие на област Ловеч одобри предложенията за инвестиционни проекти във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони, като списъкът ще подлежи на актуализация.

На заседанието бе стана ясно, че в края на този месец започва процесът по стратегическо планиране на развитието на социалните услуги в област Ловеч за периода 2016-2020 г. Ангажимент на Областна администрация, съгласно Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане е разработването на Областна стратегия за развитие на социалните услуги.

Със заповед на Областен управител ще бъде сформиран Областен оперативен екип, който ще организира, координира и управлява процеса по разработване на документа. Подготвен е индикативният план за етапите на областното планиране 2016-2020, а всички общини трябва да определят представител на общината – общински координатор.

ou1405152В началото на юни ще се проведе първата работна среща на Областния оперативен екип, като ще бъде сформирана и Областната работна група, която ще включва заинтересовани страни на областно и общинско ниво, включително и общинските координатори, чиято отговорност ще бъде разработването на областната стратегия.

На срещата ще бъде представен индикативният план за етапите на областно планиране, инструментариума за събиране на информация и структурата на Анализа за ситуацията и оценка на потребностите.

Предвижда се финализирането на общинските аналитични доклади и областния такъв да приключи в края на месец август, а същинското стратегическо планиране да приключи в края на ноември т.г. Съгласуването, финализирането и приемането на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020 ще приключи в края на 2015 г., началото на 2016 г.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/77-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/

%d блогъра харесват това: