60 хил. лв за Календара на културните събития за 2013 г.

Прочетено1232пъти

praznik90512960 хил. лв да се заделят от бюджета на община Ловеч – „Други дейности по културата“ по параграф 1098, за реализиране на Календара на културните събития за 2013 г., предлага на общинските съветници кметът Минчо Казанджиев, както и да приемат самия Календар. Той е разработен в съответствие с Общинския план за развитие на община Ловеч 2007-2013 г. и Програмата за управление на община Ловеч през мандат 2011-2015 г.

Календарът предвижда да се реализират и подкрепят събития с местна значимост, с национално и международно значение, както и културни прояви, посветени на важни годишнини, национални, официални и традиционни празници, юбилеи на културни институти, художествени състави и личности. В него са включени и предложенията на културните институти в общината, на неправителствените организации и творческите съюзи, участвали в обсъждането му по време на работна среща с представители на общинската администрация и на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата към общинския съвет.

Основен акцент при изготвянето му е да се обезпечи и гарантира активното присъствие на професионалните институти чрез утвърдените и уникални за града събития, да бъдат подпомогнати те за реализиране на нови форми на представяне и популяризиране на културните им продукти. Чрез включването на конкретните прояви в Календара се постига баланс между видовете изкуства и равнопоставеност на творците и културните организации, създават се и условия за развитие на любителското творчество, насърчава се устойчивостта на културните събития и реализирането на нови и иновативни. Приоритет е творческата работа с децата и младите хора и активното им участие в културния живот на общината.

Календарът на културните събития за 2013 г. ще се гледа от постоянните комисии по образование, култура, младежта и децата и по бюджет и финанси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/60-%d1%85%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1/

1 коментар

1 споменаване

 1. Под културни дейности тука се разбира
  онези дето комунягата ги навира
  забавления само за пенсионери
  на такива събития може да се намери.

 2. Нека да добавим за какво още са „заделени средства“……
  124 хиляди ще бъдат отделени за компютри и други технологии в общината
  550хиляди отиват от бюджета за СКОРС/Отбрана и сигурност/, от които за оборудване, компютри и камери са 64500 или малко повече от цитираният в тази статия
  55 хиляди за детски площадки /да видим/
  34 хиляди за кучкарник
  50 хиляди за „Проектиране Програма общинска собственост“ ?!?!?
  325 хиляди за „Проучване и проектиране -инфраструктурни проекти“ ?!?!?
  180човека общинска администрация/само администрация/ струват на бюджета над един милион и триста хиляди. Мога още да пиша, но си имам и друга работа.
  Четох в една друга тема за масовото прехлаване по новото сметоизвозване и искрено се възмутих. 3милиона годишно даваме ние за тази работа и тя трябва да се върши като хората. Въпросът ми е следният: За какво сте си давали парите досега и защо не сте търсили сметка на тези, които не са вършили никаква работа…

%d блогъра харесват това: