55 проверки на обекти с обществено предназначение извършиха здравните инспектори на РЗИ Ловеч за седмица

Прочетено718пъти

За периода 14.08.2017г. – 18.08.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха  55  проверки на  обекти с обществено предназначение  (11 гробищни парка, 9 места за настаняване, 8 училища, 7 плувни басейни, 6 хотела, 5 фризьорски и козметични салони, 4 местни водоизточници, 2 ученически общежития и по 1 обект –  спортна зала, компютърна зала и игрална зала) в градовете Ловеч, Троян, Априлци,  Луковит, Угърчин и Тетевен и селата Велчево, Орешак, Патрешко, Изворче, Соколово, Драгана. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. 

Взети са проби вода-питейна от два обекта за временно настаняване, захранвани от ведомствен водоизточник, за изследване по микробиологични и химични показатели. Водата съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение по показател „остатъчен активен хлор (0,0 mg/dm3) при стойност и допуск на показателя „остатъчен хлор 0,3-0,4 mg/dm3”.

На управителите на двата обекта, където не се извършва обеззаразяване на водата са издадени предписания за осигуряване на течаща вода, отговаряща на Наредба №9; ежедневно обеззаразяване на водата, следене на остатъчния активен хлор и отразяването му в дневник и са изпратени покани за съставяне, предявяване и връчване на актове за установено административно нарушение от юридическо лице.

За същия период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ гр.Ловеч са изследвани:

  • 7 проби вода-питейна по микробиологични и химични показатели от: с. Калейца, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с.Старо село, с. Ломец, с. Врабево

Заключение: По изследваните показатели пробите вода-питейна съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

  • 6 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: с. Велчево, гр. Априлци, с. Орешак, с. Патрешко.

Заключение: По изследваните показатели (микробиологични и химични) пробите вода от плувни басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”

  • 1 проба вода от обществен местен водоизточник по микробиологични и химични показатели от: с. Дълбок дол

Заключение: По изследваните показатели пробата вода съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/55-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/