51.0% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си

Прочетено1462пъти

Галинка Венкова НСИ

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 51.0% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна – 73.8%.

През текущата година в област Ловеч 48.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 7.2 процентни пункта.

Жените в областта са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.0 и 44.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 88.0% от лицата с висше образование, 44.5% от тези със средно образование и 40.6% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

През 2016 г. 11.1% от лицата в област Ловеч използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.

Методологични бележки

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г., съгласно Регламент (ЕС) №808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени домакинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2016 г. в страната са анкетирани 4 173 обикновени домакинства и 9 444 лица на възраст от 16 до 74 навършени години, избрани на случаен принцип. Методът на анкетиране е чрез персонално интервю с анкетьор, служител на НСИ.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата, както и анкетна карта за изследването през 2016 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/51-0-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82/

1 коментар

  1. Айде бре. Я ме светни какво е това домакинство, че аз не знам?

%d блогъра харесват това: