48 проверки на обекти с обществено предназначение извършиха инспекторите на РЗИ Ловеч

Прочетено1070пъти

rzilovech2912151За периода 18.07.2016г. – 22.07.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  48  проверки на  обекти с обществено предназначение  (16 места за настаняване, 1 спортен обект, 1 фитнес зала, 3 фризьорски салона, 2 обекта са съхранение и търговия с козметични продукти, 1 местен водоизточник, 1 минерален водоизточник, 5 гробищни парка, 12 плувни басейна и 6 хотела)  в гр. Ловеч, с. Рибарица, с. Шипково, с. Терзийско, с. Крушуна, с. Горско Сливово, с. Чифлик, с. Дълбок Дол и гр. Троян, както и 48 проверки за спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места – заведения за хранене и развлечение, лечебни заведения, хотели, фризьорски салони и др. Не са установени нарушения на нормативната уредба. Съставен е един акт за неспазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени места за установено нарушение в предходната седмица.

За периода в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 10 проби води-питейни от централни водоизточници от с.Баховица, с.Слатина, с.Дойренци, с.Скобелево, с.Сливек, гр.Тетевен, с.Б.Извор, с.Галата, с.Гложене, с.Рибарица, които по

изследваните показатели (микробиологични и химични) съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.).

Изследвани са и 16 проби вода от плувни басейни от: с.Чифлик, с.Рибарица, с.Шипково, гр.Троян и с.Крушуна, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка” (ДВ, бр.18 от 1984.).

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/48-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/

%d блогъра харесват това: