мар. 16 2013

47 150 лв средствата за обезпечаване на Календара на спортно-туристическите дейности на община Ловеч за 2013 г.

Прочетено722пъти

plamacheta9051012С 47 150 лв да се обезпечи ли Календарът на спортно-туристическите дейности на община Ловеч за 2013 г., трябва да реши общинският съвет, като същевременно приеме самия календар, информират от Общински съвет Ловеч. Средствата се осигуряват от бюджета на функция „Образование“ – ОДК – параграф „Учебни разходи“ (7150 лв), и функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – дейност „Други дейности по културата“ (40 000 лв). Ако бъдат реализиранскни икономии, те да се използват за други прояви и състезания.

Предложението за това е на кмета на общината Минчо Казанджиев. В Календара са разписани по месеци до края на годината конкретните спортно-туристически прояви, посочени са бюджетът им и организаторите, както и за какво и с колко ще бъдат подпомогнати местните спортни клубове.

Календарът включва турнири и състезания, провеждането на които цели съхраняване на спортните традиции в общината. Ориентиран е към подпомагане дейността на спортните клубове за повишаване на ефективността от общественополезната им дейност и създаване на възможности за откриване на перспективни деца. С приемането и реализирането му ще бъдат създадени условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

Предложението ще бъде обсъдено от постоянните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и социални дейности и по образование, култура, младежта и децата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/47-150-%d0%bb%d0%b2-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bb/

Коментари

  1. Спортни площадки като не правите
    как спорта ще повишавате?
    Виж сатанинския храм е съвсем друго нещо
    площада дарихте и пари ръсите горещо.

%d блогъра харесват това: