сеп. 23 2013

34-ото заседание на общинския съвет на 26 септември, 19 точките в проектодневния му ред

Прочетено608пъти

obs310513134-ото заседание на общинския съвет председателят Тихол Тихолов свиква на 26 септември от 13 ч. 19 са точките в проектодневния му ред. Сред тях по-важните са предложенията за одобряване на план-сметката за разходите през 2014 г. , необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-ите населени места в община Ловеч и гр. Ловеч, за определяне на границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за община Ловеч за следващата година и подготовката на нова методика за определяне на такса битови отпадъци.

За обсъждане влизат още Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч за периода 2013-2015 г. и четири предложения за изменения на наредби – за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Ловеч, за реда за управление на горските територии, собственост на общината, за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч.

 

Във фокуса на вниманието на съветниците за сесията е още информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Еко – Ловеч“ АД за 2012 г., одобряване на писмени отчети за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина от кмета на общината (за периода 1 юни – 31 август т. г.) и от председателя на общинския съвет (10 юни – 26 септември т. г.). Ще бъдат обсъдени още предложения за актуализиране на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения и обекти по реда на Закона за устройство на територията, за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, на Народно читалище „Светлина – 1927 г.“ – с. Лисец, и за прекратяване на договора за концесия върху язовир „Селището“ в с. Къкрина.

 

Общинският съвет ще разгледа и предложение за промяна в състава на постоянните си комисии. То е на Валентина Янкова, която предлага на мястото на д-р Пепо Нешев, който е с предсрочно прекратени пълномощия като общински съветник, в комисията по правно-нормативни въпроси да влезе Страцимир Петков, който пък да бъде освободен от членство в комисията по образование, култура, младежта и децата. В тази комисия да влезе новият общински съветник Владимир Кочев, той да стане и член на комисията по здравеопазване и социални дейности, след като и от нея бъде освободен д-р Нешев. Очаква се преди началото на заседанието Кочев да положи клетва като съветник.

 

Това предложение бе гледано на заседанието на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси и там по предложение на Тони Паричев бе коригирано предвид все още не положената клетва от Кочев. Така комисията одобри освобождаването на д-р Пепо Нешев от двете комисии и избирането на Страцимир Петков за член на правната комисия, освобождавайки ги от комисията по образование и култура.

 

Заседанието на общинския съвет започва с питане към кмета от Ирина Митева, касаещо срива в компютърната система в дирекция „Местни приходи“ на община Ловеч от началото на месеца.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/34-%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-26-%d1%81/

%d блогъра харесват това: