333 проверки на забраните за тютюнопушене през м. март. Нарушения не са установени

Прочетено991пъти

За периода 27.03.2017г. – 31.03.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 46 проверки на обекти с обществено предназначение – 13 места за настаняване, 4 концертни зали, 6 фризьорски и козметични салона, 5 сауни, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 местни водоизточника, 1 плувен басейн и 9 хотела и почивни станции, 3 обществени тоалетни в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Чифлик, с. Балканец, м. Беклемето, Хлевене, Г.Павликени. Не са установени отклонения от нормативните изисквания.

За същия период са извършени 2 проверки на здравословното хранене на ученици, лагеруващи в хотели на с.Рибарица и с.Чифлик и 1 проверка на УЗ в гр.Ловеч за спазване на съгласувано от РЗИ учебно разписание, без нарушения.

През седмицата са извършени и 12 проверки в амбулатории за извънболнична помощ в гр.Ловеч, гр.Троян и гр.Тетевен В рамките на проверките е проследявано спазване на изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби с изключение на едно ЛЗ, на което е направена препоръка за извършване на метрологичен преглед на апарат за кръвно налягане.

През отчетния период са извършени и 5 проверки на аптеки и дрогерии в областта по за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като в аптеките е осъществен и контрол по Закона за наркотичните вещества, като не са установени нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене през м.март включва общо 333 проверки, от които 59 обекти за хранене и развлечения, 12 детски и учебни заведения, 115 лечебни заведения, 1 детска площадка и 146 други закрити обществени обекти, в които е забранено тютюнопушенето. Нарушения не са установени.

През м.март са изследвани 24 проби питейни води от централни водоизточници по микробиологични и химични показатели от с.Ъглен, с.Бежаново, с.Торос, с.Петревене, гр.Луковит, с.Карлуково, с.Беленци, с.Румянцево, с.Дерманци, гр.Тетевен, с.Глогово, Лисец, с.Славяни, с.Владиня, с.Дренов, с.Дойренци, с.Горан, гр.Ловеч -кв.Гозница, кв.Продимчец, кв.Вароша, кв.Червен бряг, кв.Младост, с.Изворче, с.Скобелево и 5 проби от ведомствени водоизточници от гр.Троян, с.Гумощник, с.Черни Осъм, с.Орешак, които отговарят на здравните норми и изисквания, с изключение пробите вода от с.Владиня и с.Дренов, които не отговарят по показател „нитрати”. По разпореждане на РЗИ гр.Ловеч, населението на двете населени места е уведомено от В и К дружеството, че водата не се препоръчва за консумация, особено от деца до 3 години.

Изследвани са 4 проби води от обществени местни водоизточници от с.Лисец, с.Славяни, с.Скобелево, които по микробиологични и химични показатели отговарят на здравните норми и изисквания.

Изследвани са 7 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от гр.Троян, с.Чифлик, с.Бели Осъм, които съответстват на здравните норми.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/333-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%8e%d1%82%d1%8e%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd/

%d блогъра харесват това: