апр. 19 2013

29 точки в проектодневния ред на 26-ото заседание на общинския съвет на 23 април

Прочетено824пъти

obs20313129 точки са включени в проектодневния ред на 26-ото заседание на общинския съвет, което ще се проведе на 23 април. Две са питанията – на гражданина Данчо Заверджиев и на общинския съвет Тихол Тихолов, първото до председателя на общинския съвет, второто до кмета на общината. На вниманието на общинския съвет е предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ на изпълнителния директор на „Спарки Елтос“ АД Николай Кълбов, приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, допълнение на решението от 1 март за бюджет 2013, приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г., определяне на максимални цени за таксиметров превоз (решенията на постоянните комисии по тези теми са публикувани по-долу – б. р.).

Сред другите по-важни точки от проектодневния ред са приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за мандат 2011-2015 г. за 2012 г. и на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на община Ловеч 2007-2013 г. за миналата година. Те бяха гледани от всички постоянни комисии, дадени са положителни становища, единствено комисията по бюджет и финанси не прие отчета за изпълнението на Програмата за управление.

На заседанието на 23 април общинският съвет ще обсъди още Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация, в община Ловеч за периода 2012-2014 г., изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци и такси, предложение на общинския съветник Тихол Тихолов за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, както и предложение за одобряване на план-сметката за финансовото обезпечаване на Деня на Ловеч 11 май. Съветниците ще гледат и информация за икономическите резултати и финансовото състояние за 2012 г. на общинските дружества „Еко“ ЕАД и „Общински пазари – Ловеч“ ЕАД, ще упълномощят представителя на общината за гласуване в общото събрание на „Ноя“ АД – Ловеч, и ще възложат на представителите на общината в общото събрание на Регионалната туристическа асоциация „Стара планина“ гласуване за прекратяване на сдружението.

Председателят на общинския съвет Корнелия Маринова свиква 26-ото заседание идния вторник от 10 ч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/29-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-26-%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81/

%d блогъра харесват това: