25-ото заседание на общинския съвет на 26 март, комисиите заседават на 18 и 19 март

Прочетено866пъти

obs20313125-ото заседание на общинския съвет ще се проведе на 26 март, постоянните комисии ще заседават на 18 и 19 март, информират от местния парламент. Сред по-важните точки в проектодневния ред на комисиите са приемане на Програма за  развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г., както и на Календар за спортно-туристическите дейности за т. г., приемане на отчета за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2012 г. и на нова такава програма за 2013 г. Ще бъдат гледани още годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление за мандат 2011-2015 г. за периода 1 януари – 31 декември 2012 г. и годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. за миналата година.

На заседанията на постоянните комисии общинските съветници ще обсъдят и нов размер на възнагражденията си, както и промяна на Правилника за дейността си.

Съветниците ще разгледат още изменения и допълнения в Наредбата за местните данъци и такси и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Ще актуализират схемата за разполагане на преместваеми съоръжения и обекти в града.

Във фокуса на вниманието на общинските съветници са още Календарът на културните събития за тази година, кандидатстването на общината с проектни предложения по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Административен капацитет“ и „Регионално развитие“, определянето броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение.

Ще гледат и процедура по даване на съгласие за ситуиране и монтиране на паметна плоча на загиналата Ивелина Славчева.

На сесията влиза и питане на гражданина Данчо Заверджиев относно решение № 319 от 1 март т. г., касаещо приемането на отчета на бюджета на общината за 2012 г. и бюджет 2013. Ще бъде обсъдено и ново предложение за избиране на трети зам.-председател на общинския съвет.

В понеделник провеждат заседания комисиите по бюджет и финанси 10 ч.), по здравеопазване и социални дейности (12 ч.), по икономическа политика и евроинтеграция (13 ч.) и по образование, култура, младежта и децата (16 ч.). Във вторник заседават комисиите по общинска собственост (14 ч.), по устройство на територията, комунални дейности и околна среда (15.30 ч.) и по правно-нормативни въпроси (16.30 ч.).

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/25-%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-26-%d0%bc/

%d блогъра харесват това: